Home

Ekteskapsloven 2009

Ekteskapsloven har regler om hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt. Loven har også regler om det økonomiske forholdet under ekteskapet og ved ekteskapets opphør. 27 juni 2008 nr. 53 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 27 juni 2008 nr. 745), endret paragrafnummer fra § 1,. Ekteskapsloven gir regler for hvem som kan gifte seg i Norge. Loven gir regler for hvordan man inngår ekteskap, først gjennom prøving og så vigsel. Den gir regler for hvordan ekteskap oppløses gjennom separasjon og skilsmisse. Når man gifter seg, får man rettigheter og plikter, og loven regulerer formuesforholdene mellom de som gifter seg Ekteskapsloven - el: Generelle rundskriv. NAV - Arbeids- og velferdsetaten: R53-00. Rundskriv til ekteskapsloven - Ektefellebidrag. Hvordan Lov om ekteskap [ekteskapsloven] er oppbygd. Del I. Inngåelse og oppløsning av ekteskap. (§§ 1 - 30 f) Kapittel 1. Vilkår for å inngå ekteskap Endringer i Ekteskapsloven (2009) [] De nye endringene i ekteskapsloven trådte i kraft 1. januar 2009 og omtales som Felles ekteskapslov. Strid om ny felles ekteskapslov (2009) [] Endringene gav likekjønnede (homofile) par rett til å gifte seg etter samme lov som par av ulike kjønn (heterofile) Ekteskapsloven har regler om hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt. Loven har også regler om det økonomiske forholdet under ekteskapet og ved ekteskapets opphør. Se loven på lovdata.no. Tilhørende tolkningsuttalelser § 12 - Adgang til å utføre vigsel ved Sogn tingrett av saksbehandler i annen domsto

Likekjønnet ekteskap i Norge er tillatt siden 1. januar 2009. Med tittelen Felles ekteskapslov fremmet Jens Stoltenbergs andre regjering en rekke endringer i ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven med siktemål å gi adgang til likekjønnet ekteskap, hvor likekjønnede par kan få sine samliv regnet som ekteskap.Dernest var meningen å gi likekjønnede par samme rett. Ekteskapsloven eller lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap trådte i kraft 1. januar 1993.. I 1971 ble Ekteskapslovutvalget utnevnt. Utvalget la frem i alt fire utredninger, og de to siste la grunnlaget for dagens ekteskapslov: NOU 1986: 2 Innstilling til ny ekteskapslov del I (nye regler om inngåelse og oppløsning av ekteskap, ledet av høyesterettsdommer Lilly Bølviken), og NOU 1987: 30. Med innføringen av den nye ekteskapsloven i 2009, fikk registrerte partnere muligheten til å omgjøre partnerskapet til et ekteskap. En slik omgjøring har ingen praktisk betydning, og rettighetene er de samme enten du er registrert partner eller gift Ekteskapsloven (el.)1 skiller i det økonomiske oppgjøret mellom verdiregler og naturalutleggsregler. Et verdikrav innebærer at en bestemt verdi tilfaller ektefellen, uavhengig av hvilket rettsgode verdien stammer fra. Dersom en ektefelle har et naturalkrav, kan eiendelen kreves utlagt ved skiftet. Ekteskapsloven benytter begrepet råderett En ektefelle eier det som vedkommende brakte inn i ekteskapet og det vedkommende senere erverver (ekteskapsloven § 31). Man fortsetter altså å eie alene det man eide da man giftet seg. Videre eier en ektefelle alene det vedkommende har tjent, arvet, fått i gave eller på annen måte har ervervet under ekteskapet

Ekteskapsloven § 1 slår fast at ekteskap kan inngås av to personer av motsatt kjønn eller samme kjønn. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2009. Ekteskapsloven, i motsetning til partnerskapsloven av 30. april 1993 nr. 40 (opphevet 1. januar 2009), stiller ikke krav om seksuell orientering. Til § 1a Ekteskapsalde Ekteskapsloven og valget 2009 (Debatt): En av de få tingene som dagens rød-grønne regjering vil bli husket for, er deres aktivistiske angrep på ekteskapet q-20-2009-Ekteskapsloven-rundskriv. januar 17, 2016 bjoernar. Posted by bjoernar on 17.01.2016. q-20-2009-Ekteskapsloven-rundskriv. Siste innlegg. Helsevikarbyråbransjen - en evig bonanza? Når helsepersonellet havner i gapestokken - hvor er personvernet? Eksempler fra klagesaker: hva kan fotterapeuter lære Partnerskapsloven ble opphevet ved endringslov av ekteskapsloven 27. mai 2008 nr. 53, som innførte adgang til å inngå ekteskap for personer av samme kjønn. Etter at endringsloven trådte i kraft 1. januar 2009, kan registrert partnerskap ikke inngås Ekteskapsloven § 65 første ledd bør ses i lys av både avtaleloven § 36 og ekteskapsloven § 46 annet ledd. El. § 46 annet ledd gjelder lemping av ektepakter. Dersom en avtale er inngått med tanke på et hypotetisk fremtidig oppgjør, reguleres den av el. § 46. Er det derimot et ak-tuelt forestående oppgjør, reguleres avtalen av el. § 65

Spesialister skilsmisse · Landsdekkende · 15 års erfarin

 1. Dette er en engelsk oversettelse av Ekteskapsloven av 1991 med endringer pr 01.01.2009. Den engelske benevnelsen på Ekteskapsloven er The Marriage Act.. Klikk her for å laste ned The marrige Act som Word-fil.. Klikk for å søke etter oversettelser av andre norske lover til andre språk.. Klikk her for Google Oversetter som automatisk oversetter tekst til/fra mange språk
 2. Han mener ekteskapsloven må gjøres til en viktig valgkampsak ved stortingsvalget i 2009. Benestad har vært en av de mest profilerte motstanderne av den nye loven. Med 84 mot 41 stemmer vedtok Odelstinget regjeringens forslag til ny ekteskapslov
 3. Ekteskapsloven ble endret 1. januar 2009. Lovendringen i ekteskapsloven gir lesbiske og homofile rett til å inngå ekteskap i likhet med heterofile. Før ekteskap inngås bestemmer ekteskapsloven at det skal skje en prøving om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Endringene i ekteskapsloven medførte også endringer i barneloven, adopsjonsloven og.

Den nye ekteskapsloven som også omfatter par av samme kjønn, trådte i kraft 1. januar 2009. I de ni første månedene med den nye loven ble det inngått 239 ekteskap mellom personer av samme kjønn. Med den nye loven ble det ikke lenger mulig å inngå registrert partnerskap Tårer da ekteskapsloven ble vedtatt. STORTINGET (VG Nett) André Oktay Dahl (H) måtte kjempe mot tårene da Odelstinget i dag vedtok de vesentligste delene i forslaget til ny ekteskapslov Lov om registrert partnerskap av 30 april 1993 nr. 40 er OPPHEVET og erstattet med Ekteskapsloven i 2009.. Årsaken til opphevelse av Partnerskapsloven var at homofile fikk tilsvarende rettigheter som heterofile gjennom en endring av Ekteskapsloven i 2009 RAMMER URETTFERDIG. Ekteskapsloven, som ble innført for å fange opp kvinners fremmarsj i samfunnet, gjør kvinner til økonomiske tapere ved skilsmisse. Mange blir overrasket når de oppdager at eks'en kan kreve brorparten av fellesverdiene som følge av prinsippet om skjevdeling

Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven fra 2009 truer selve vårt samfunns eksistens, og må gjøres om. Historisk sett var samfunn som gikk i oppløsning kjennetegnet ved utbredt homoseksuell livsførsel. Ekteskapet har fra tidenes morgen vært mellom en kvinne og en mann. Judith og Ingvar Torvik i PDK Telemark vil jobbe for at dette fortsatt skal være gjeldende lov i Norge Med endringer, sist ved lov av 27. juni 2008 nr. 53 (i kraft 1. januar 2009) Lov om ekteskap (ekteskapsloven) av 4. juli 1991 nr. 47 : me | Biblioteksentralen JavaScript seems to be disabled in your browser Publisert onsdag 24. juni 2009 - 18:27 Vi som giftet oss før den nye ekteskapsloven trådte i kraft vil vite om ekteskapet vår fremdeles er gyldig, sier Monsen til Dagbladet Spår ekteskapslovens død (VG Nett) Inge Lønning (H) tror at den nye ekteskapsloven kommer til å bli blant de mest kortvarige lovene i norgeshistorien

Etter at ekteskapsloven i 2009 ga rett til det, blir dobbelt så mange likekjønnede årlig smidd i hymens lenker sammenlignet med da lesbiske og homofile kunne inngå partnerskap fra 1993. Det er kvinnene som står for den økningen, viser en studie fra Statistisk sentralbyrå som har fulgt parene fram til 2011 Kjøp 'Ekteskapsloven, med forskrifter, lov 4 juli 1991 nr. 47 om ekteskap, sist endret ved lov 22 juni 2018 nr. 52' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978824508761 Ikrafttredelse 01.01.2009 (lov 53) Status. Vedtak i korthet. Odelstinget har vedtatt endringer i en rekke lover, herunder ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven

Lov om ekteskap [ekteskapsloven] - Lovdat

Ekteskapsloven av 2009 Fra 1. januar 2009 fikk homofile lov til å gifte seg i Norge. I den forbindelse fabulerte jeg over hvordan brudebildene ville ha sett ut hvis denne loven fantes da våre besteforeldre giftet seg KrF vedtok i dag at de vil gå til valg på å få tilbake den gamle partnerskapsloven og dermed oppheve ekteskapsloven, som ble innført 1. Januar, 2009. VIDEO: Homobryllup og muffins på KrFs.

ekteskapsloven - Store norske leksiko

Ekteskapsloven II. Kommer den til å forsvinne? Jeg har ikke satt meg inni saken enda. Tipper FrP, KrF og noen flere vil gjøre endringer eller noe slikt? Jeg har allerede meldt meg inn i en gruppe på Facebook i mot dette. Men skjønner nå at jeg burde kanskje lese hva jeg er med på, skal ikke ta alt for god fisk Publisert: 10. september 2009, kl. 02:00 Sist oppdatert: 12. mars 2010, kl. 05:20. Artikkelen er over 10 år gammel DEL. valg 09 Jeg har, sammen med en rekke andre politikere, vært på valgmøte angående den nye ekteskapsloven, invitert av en rekke menigheter og forkynnere i Skien, Porsgrunn og Bamble Ekteskapsloven har også regler om underholdsbidrag etter samlivsbruddet, se §§ 79 flg Ekteskapsloven - el: Generelle rundskriv. NAV - Arbeids- og velferdsetaten: R53-00. Rundskriv til ekteskapsloven - Ektefellebidrag. Hvordan Lov om ekteskap [ekteskapsloven] er oppbygd. Del I. Inngåelse og oppløsning av ekteskap. (§§ 1 - 30 f) Kapittel 1 Nina Karin Monsen mener alle kristne ekteskap ble ugyldige etter den nye ekteskapsloven. går hun til rettssak mot Staten

1. januar 2009 trådte den nye ekteskapsloven i kraft. Homofile og heterofile er nå likestilt i den forstand at begge kan inngå ekteskap. LLH, eller Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, som forkortelsen står for, klappet i hendene tidlig i år Fra årsskiftet 2008/ 2009 trådte nye arveavgiftssatser i kraft. Plutselig ble fribeløp og de såkalte innslagspunktene vesentlig forbedret i mottagernes favør! I denne artikkelen skal vi gjennomgå disse forandringene, og også orientere en del for øvrig om arv og arveavgiftsregler i praksis. Stipendiat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Eivor Oftestad foreleste om barn og den nye ekteskapsloven i forbindelse med dagsseminaret Kirke, kjønn og samliv - fra debatt til dialog 4. mars 2009

Ekteskapsloven eller lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap tr ådte i kraft 1. januar 1993.. I 1971 ble Ekteskapslovutvalget utnevnt. Utvalget la frem i alt fire utredninger, og de to siste la grunnlaget for dagens ekteskapslov: NOU 1986: 2 Innstilling til ny ekteskapslov del I (nye regler om inngåelse og oppløsning av ekteskap, ledet av høyesterettsdommer Lilly Bølviken), og NOU 1987: 30. Sant om ekteskapsloven (innlegg i VG 22.9.2009) Øivind Benestad hevder i VG (07.09.09) at felles ekteskapslov er dårlig utredet og at jeg bløffer. Jeg tror at uansett hvor mange utredninger vi hadde kommet med, ville Benestad endt opp med å være imot loven

 1. Med den nye ekteskapsloven som trådte i kraft 1. januar 2009, har mennesker av samme kjønn fått anledning til å inngå ekteskap. Dette har foranlediget endring i bioteknologiloven og barneloven slik at rett til å få barn ved kunstig befruktning utvides til også å omfatte lesbiske parforhold
 2. Sverdrup, Tone (2009). Deling av formuen i samboerforhold, I: Lennard Lynge Andersen & Dorrit Sylvest Nielsen (red.), Familieret og engagement. Hilsener til Svend Danielsen. Forlaget T. ISBN 978-87-619-2562-6. Deling av formue. s 21 - 38 Sverdrup, Tone (2009)
 3. 31. mai 2009 13:51 av Per Aage Pleym Christensen. KrF og FrP var allierte i kampen mot ekteskapsloven som likestiller heterofile, homofile og lesbiske. De to partiene kan tenke seg å reversere loven, slik det nylig skjedde i i California. Det finnes mange som ikke vil.
 4. Sommeren 2008 vedtok Stortinget en ny ekteskapslov som gjelder fra 1. januar 2009. Den nye ekteskapsloven gir de samme rettigheter til homofile og heterofile par. Den største forskjellen når det gjelder rettigheter og plikter for par, finner vi i dag mellom gifte og samboere. Samboere er ikke dekket av det samme lovverket som de som er gifte
 5. Vi viser til endring i ekteskapsloven paragraf 7, bokstav 1 som departementet har informert om i rundskriv av 4. juli 2003. Lovendringen innebærer at hver av brudefolkene skal erklære på ære og samvittighet at ekteskapet blir inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse
ekteskap – Store norske leksikon

Jan Pedersen (76) fra Søgne utfordrer Jens Stoltenberg til å gå til valg på ekteskapsloven i 2009, heller enn å hastebehandle den. Stoltenberg sendte saken videre til barne- og likestillingsdepartementet PRIS: I dag får Nina Karin Monsen stiftelsen Fritt Ords Pris for sitt «gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt», mens Landsforeningen for lesbiske og homofile demonstrerer utenfor

D en nye ekteskapsloven trådde i kraft fra 01.01.2009 . Den gir blant annet to personer av samme kjønn lov til å inngå ekteskap. Jeg syntes dette er bra fordi to personer av samme kjønn har like mye rett til å gifte seg som to personer av motsatt kjønn Den nye ekteskapsloven, som ble innført i Norge med virkning fra 1. januar 2009, gir adgang for homofile og lesbiske til å inngå ekteskap. Loven fastslår samtidig at Kirkemøtet må fastsette liturgi for likekjønnet ekteskapsinngåelse for at prester skal kunne forrette ved slik ekteskapsinngåelse. Spørsmålet er derfor om Kirkemøtet vi

Partiet De kristne får støtte av Nina Karin Monsen- Staten krenker oss med ny «ekteskapslov»Jeg vil mye heller ha slike videoer fra Sophie Elise enn

Ekteskapsloven - Jusleksikon

Utnyttelse av ruspåvirket og svak motpart. Tingrettssak 28.10.2009 «Pushwagnerdommen» Misforhold mellom ytelse og motytelse. RT 2014-351 Leie av fallrettigheter: Avtale mellom kraftselskap og grunneier om plikt til å inngå avtale om leie av «fallrettigheter» i 50 år mot å betale 50 % av overskuddet Ved ekteskapsloven fra 1991 ble omstøtelsesinstituttet opphevet. og trådte i kraft 1. januar 2009. Før 1. januar 2009 var det lite tvilsomt at hvor det forelå gyldig prøvingsattest, var det bare brudd på kravene i § 11 som hjemlet formell ugyldighet 1. januar 2009 trådte den nye ekteskapsloven i kraft. Homofile og heterofile er nå likestilt i den forstand at begge kan inngå ekteskap. LLH, eller Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, som forkortelsen står for, klappet i hendene tidlig i år. I fete typer ønsket de alle et godt nytt homoår, og lovpriste de Frp har vært en sterk motstander av den nye ekteskapsloven som ble innført i 2009, som åpnet for at også homofile kan gifte seg. Nå sier altså partiet ikke lenger nei til homoekteskap og. 11. juni 2008 vedtok Odelstinget å endre den norske ekteskapsloven slik at også personer av samme kjønn kan gifte seg. Norge er det sjette landet i verden som vedtar en såkalt kjønnsnøytral ekteskapslov. Endringene Lov om ekteskap trådte i kraft 1. januar 2009, se Ekteskapsloven. Trossamfun

Fra registrert partnerskap til felles ekteskapslov - SSB

Ekteskapsloven har regler for hvordan formuen skal deles mellom ektefellene ved skilsmisse. Hvis man ønsker at ekteskapslovens regler skal gjelde fullt ut, har man ikke behov for en ektepakt. Dersom ektefellene ikke har avtalt en annen formuesordning, vil man etter loven ha felleseie Fritt Ord har ertet på seg toleranse-Norges selvutnevnte representanter ved å gi filosof og forfatter Nina Karin Monsen Fritt Ords pris for 2009. Det språklige fyrverkeriet Monsen er motstander av den nye ekteskapsloven, og har kommet med en og annen kontroversiell uttalelse i den anledningen. Følg Ekteskapsloven og Borgerlig vigsel · Se mer » Den norske kirke. Den norske kirke (tidligere også kalt «statskirken») er det største trossamfunnet i Norge og var inntil den 21. mai 2012 statens offentlige religion i Norge. Ny!!: Ekteskapsloven og Den norske kirke · Se mer » Ekteskap. Tysk brudepar etter vielsen på det lokale.

Flere av listetoppene i Aust-Agder deltok i et heftig ordskifte da ekteskapsloven ble debattert under valgmøtet i Lillesand i kveld KrF-medlemmer i Sør-Rogaland ber landsmøtet om at ekteskapsloven blir flagget som en sentral sak i partiets valgkamp Sommerhet glede over ekteskapsloven I nær 30 graders varme markerte Human-Etisk Forbund den nye ekteskapsloven ved å dele ut forfriskende drikke til blide homofile og lesbiske under årets Skeive dager i Oslo. Tekst og foto: Even Gran Publisert: 26.6.2009. Per Skaalbones og Tommy Nekkøy tok med seg en innmeldingsblankett fra HEFs stand Den nye ekteskapsloven fra 1. januar 2009 vil endre vår forståelse av begrepene ekteskap, foreldre, barn, familie og slekt på en radikal måte. Homofile, sosialister og liberalister har tilranet seg definisjonsmakten over ekteskapet I 2009 trer også den nye ekteskapsloven i kraft. Til sommeren skal diskrimineringslovutvalget legge fram sin innstilling. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gir personer med nedsatt funksjonsevne vern mot diskriminering på alle samfunnsområder og påbyr universell utforming i store deler av samfunnet

Ekteskapsloven - regjeringen

Den nye ekteskapsloven snur ikke opp-ned på noe av dette. Uansett hva jeg ellers måtte mene om den nye ekteskapsloven: Det er ikke sånn at jeg nå føler meg bundet av min samvittighet til å opptre annerledes overfor homofile par, bare fordi forholdet deres nå formelt omtales som «enkjønnet ekteskap» (eller hva det nå er, jeg er ikke helt stø i den nye terminologien ennå) i stedet. Her finner du lenker til avisartiklene og oppgaver til artiklene i PowerPoint og Word. Disse artiklene og oppgavene står i arbeidsboken til Det går bra!, utgave 2009. (Det er én artikkel som ikke står her, og det er Gir ikke opp kampen mot den nye ekteskapsloven.) Tekst: Til. Ekteskapsloven ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft i 2009. Loven sier at homofile skal ha samme rett til å inngå ekteskap som heterofile. Homofile ektepar vil få mulighet til å bli vurdert.

Likekjønnet ekteskap i Norge - Wikipedi

Ekteskapsloven og Kristelig Folkeparti · Se mer » Lagtinget. Lagtingssalen, som også fungerer som grupperom for Kristelig Folkepartis stortingsgruppe. Lagtinget ble avviklet i 2009. Lagtinget var det ene av to avdelinger det norske Stortinget ble delt i under behandlingen av lovforslag frem til 1. Ny!!: Ekteskapsloven og Lagtinget · Se mer De siste årene har det skjedd store endringer i det norske pengespillmarkedet. I juli 2007 ble spilleautomatene fjernet fra markedet. SINTEF utførte en befolkningsundersøkelse før forbudet i 2007, og en etter i 2008. Videre utførte SINTEF en oppfølgingsstudie av befolkningsundersøkelsene i 2009 Ekteskapsloven - familierett, advokathjelp, juridisk rådgivning, fast eiendom, barnefordeling, erstatningsrett, advokat, advokater, skilsmisse, strafferett.

Ekteskapsloven - Wikipedi

 1. Fra registrert partnerskap til ny ekteskapslov: - Ekteskap
 2. Hvem eier hva i ekteskapet? Paragrafen
 3. Ekteskapsloven og valget 2009 - idag
 4. q-20-2009-Ekteskapsloven-rundskriv Jusboka
 5. partnerskapsloven - Store norske leksiko

AdvokatOnline - Interaktive juridiske dokumente

 1. Ny ekteskapslov vedtatt « Sambånde
 2. Ekteskapsloven Advokat Lena Ødegår
 3. Fra registrert partnerskap til felles ekteskapslov - SS
 4. Tårer da ekteskapsloven ble vedtatt - V

Partnerskapsloven (Opphevet) - Jusleksikon

 1. Ekteskapslov diskriminerer - Aftenposte
 2. Ekteskapsloven truer vårt samfunns eksistens - Partiet De
 3. Lov om ekteskap (ekteskapsloven) av 4
 4. - Gleder meg til Monsen-søksmål - Dagbladet
 5. Spår ekteskapslovens død - V
 6. Lesbiske velger ekteskap - Forskning
Bekymret for barn med homofile foreldre-Trakassering og latterliggjøring av Guds skaperordningKrFU vil ha homofil i styretFrank Normann JenssenBorgerlig vigsel – Wikipedia
 • Situasjonsbestemt klasseledelse.
 • Brynsløft bergen.
 • Ørepynt menn.
 • Svz ludwigslust unfall.
 • Chopper mc.
 • Dnb kundeservice.
 • Pädagogik jobs erfurt.
 • Trondheim rocks artister.
 • Beverly hills cop iii rollebesetning.
 • Europeiske flyselskap.
 • Mini kompaktlader.
 • Mathe uni mannheim.
 • Oh 14 e23 tu dortmund.
 • Hades fluss.
 • Rakfiskoppskrifter.
 • Rush trampoline park.
 • Bruksanvisning miele induksjonstopp.
 • Die schöne und das biest märchen schreibt die zeit.
 • Norske ishockeyspillere i sverige.
 • Antiquitäten ankauf stuttgart.
 • Universitetet søk.
 • Norges bank falske sedler.
 • Clarins selvbruning dråper.
 • Minecraft pe server norge.
 • Copenhell 2017 tidsplan.
 • The deep south geography.
 • Etter dansen.
 • Kennedy skutt.
 • Dobbel gardinskinne.
 • Lausitzer rundschau weißwasser kontakt.
 • Hva er en regnskog.
 • Gann graveren keramikk.
 • Lønn ingeniør.
 • Venner halvdan sivertsen youtube.
 • Ulvøya selskapslokale.
 • Pascal dupuy kjæreste.
 • Hvorfor slikker hunde hinanden i ørene.
 • Veranstaltungen schwabach 2017.
 • Zaditen øyedråper.
 • Ugandas kultur.
 • Vilka länder har primark.