Home

Christoffer saken lovdata

christoffer-saken - dagbladet

Saken har vært mye omtalt, spesielt i juss-, IT-, og mediebransjens egne medier. De fleste avgjørelsene var hentet fra en CD og en DVD som Lovdata utga i henholdsvis 2002 og 2005. I tillegg var avgjørelser fra 2006 og 2007 hentet fra Lovdatas nettsted av en tredjepart, som hadde gjort dem tilgjengelige for rettspraksis.no Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 30. november 2017 dom i saken Strand Lobben and Others v. Norway (application no. 37283/13). Domstolen konkluderte med at det ikke forelå en krenkelse av klagernes rettigheter etter EMK artikkel 8 (dissens 4-3) Om Lovdata; Mer ¶ Grunnloven 1814 Oversendelse av saken til aktor. Dersom statsadvokaten ikke skal føre saken selv, oversender han sakens dokumenter til politiet eller vedkommende advokat, jf. § 24-1, så snart tiltalebeslutning er utferdiget. Tilsvarende gjelder hvor forelegg trer i stedet for tiltalebeslutning Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 10. september 2019 i Storkammer dom i saken STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY (no. 37283/13). 13 av 17 dommere konkluderte med at Norge har brutt EMK artikkel 8 i forbindelse med inngrep fra barnevernet

Forsiden - Lovdata

 1. Christoffer-saken: • 17. januar 2005 ble Christoffer (8) lagt inn på sjukehus med et langt kutt i ryggen og hevelse i ansiktet. • 2. februar dør han i sin egen seng med papir stappet i munn.
 2. Mishandlet til døde Christoffer ble bare åtte år. Han ble sviktet av alle. LYSLUGG: Portrettet ble tatt da Christoffer var sju år, rett før marerittet startet. Det går ikke en dag uten at.
 3. INNENRIKS. Stefaren til Christoffer banket opp i fengsel: Skal DNA-sjekke klærne til mistenkt voldsman

Dette er Christoffer-saken: * Christoffer Gjerstad Kihle (8) døde 2. februar 2005 i sitt hjem i Kodal i Vestfold, med store hodeskader samt andre skader på kroppen Christoffer saken - En tragedie fra ende til annen. Legg igjen en kommentar / Barnemishandling,Vold og trusler / Av Stine Nilsen. Historien om gutten som har rørt ved flere hjerter i Norske hjem. Historien om gutten som alle så, men som ingen gjorde noe med

Baneheia-saken er en av de mest omtalte kriminalsakene i Norge. Den 13. oktober 2020 startet Gjenopptakelseskommisjonen behandlingen av den syvende begjæringen om gjenopptakelse. Dette er en oversikt over rettergangen i saken. Artikkel ⏲ 19. oktober 2020 ⥀ 21. oktober 2020 08:33 Halvor Holt Hanssen, Lovdata Del artikkel. Innlednin Overlege: − Christoffer var bevisstløs lenge før han døde. TØNSBERG (VG Nett) Den kraftig hodeskaden til Christoffer Gjerstad Kihle (8) kan ha blitt påført over ett døgn før han døde

Christoffer-saken: - Jeg spurte hvorfor hun ikke gikk inn

 1. Nettavisen gir deg nyheter døgnet rundt hver eneste dag hele året også med det siste fra økonomi, sport og livsstil
 2. Derfor burde han være mann nok til å vitne i saken mot henne, sier Gjerstad. Christoffer Gjerstad Kihle døde åtte år gammel den 2. februar 2005 etter å ha blitt utsatt for omfattende.
 3. Saken har holdt på å ta livet av oss, sa hans mormor Ragnhild Gjerstad den gangen. De sterke reaksjonene rundt Christoffers død har ikke avtatt med åra. Christoffer (8)

Christoffer-saken: Faren brøt sammen i gråt - V

 1. «For Lovdata gjelder saken beskyttelse av til dels betydelige investeringer. For RP sin del, som ikke har et økonomisk motiv, så kan det ikke anses å ha stor betydning at RP må vente med å eventuelt kunne publisere de aktuelle avgjørelser og sammendrag til det, etter et ordinært søksmål, er rettskraftig slått fast at RP har rett til dette.
 2. del må det gjerne ligge en lenke til dommen i artikkelen, men det må da lenkes inn fra nettsidene til Lovdata som er det offisielle nettstedet for publisering av dommer. Ulf Larsen 29. des 2010 kl. 10:06 (CET
 3. Overgrepsoffer i Alvdal- saken saksøker kommunen Ny overgrepstiltale mot Alvdal-moren. Krever 6,8 millioner kroner til barna i Alvdal-saken Fylkesmannen refser barnevernet i Alvdal-saken
 4. Rettspraksis.no anker saken mot Lovdata til Høyesterett. Dommen i den forrige ankesaken ble avsagt i desember, og lagmannsretten da Lovdata delvis medhold. Påstanden i anken fra rettspraksis.no, som Medier24 har fått tilgang til er: 1. Forføyningen oppheves. Subsidiært: Lagmannsrettens avgjørelse oppheves. I alle tilfelle . 2

Christoffer skal ha blitt funnet med papir i nese og svelg, og selvmord er en av teoriene. Politiet henlegger saken to ganger. Men Riksadvokaten beordrer ny etterforskning og tiltale av stefaren. Jon Gangdal skrev bok om gutten som ga ansikt til mishandlede barn: Christoffer Gjerstad Kihle. Forfatteren blir fortsatt kontaktet av folk som lever med mishandling Moren til Christoffer Gjerstad Kihle anker til Høyesterett. Hun er dømt for passiv medvirkning til volden som kostet sønnen livet Christoffer Gjerstad Kihle, som ble funnet død i sengen sin med omfattende skader i 2005, har fått en bok skrevet om seg. - Det finnes flere Christoffer-saker, sier åtteåringens mormor Lovdata Pro koster 12.500 kroner i året for én bruker. For inntil 70 brukere må man punge ut med hele 77.900 kroner. - Lovdata er et utmerket verktøy, men gratisversjonen er en fattigmannstjeneste

Christoffer Hannevig jr. (født 2. september 1884 i Christiania, død 11. juni 1950 i New York City) var en norsk skipsreder, skipsmegler verftseier og finansmann.Fra 1915 skapte han i løpet av få år et forretningsimperium i Norge og USA, bygget på skipsfart. Hannevig fikk imidlertid store økonomiske problemer DA krigskonjunkturen sluttet i 1918 Christoffer-saken: Dette er det nye beviset . En rapport om bruken av ADHD-medisinen Ritalin er det nye beviset i den såkalte Christoffer-saken KOMMENTAR: Vi har valgt å identifisere «Stefaren» i Christoffer-saken fordi den har stor offentlig interesse. Avgjørelsen bygger på en grundig presseetisk vurdering og på vanlig praksis for identifisering, og har presseetisk debatt og refleksjon som formål

Christoffer Kihle-Saken - Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol. - 29.03.2012: Sitat Wikipedia: Christoffer-saken var en barnemishandlingssak, med d den til f lge, hvor 8 r gamle Christoffer Kihle Gjerstad (f dt 18. september 1996, d d 2. februar 2005) ble mishandlet og til sist drept av sin stefar den 2 06.08.2013: Kronikk - Diagnoser har utilsiktede virkninger. I løpet av de siste månedene har den norske offentlighet fulgt med i og vært opptatt av to strafferettslige prosesser: Den såkalte Christoffer-saken (1, 2) og det som i pressen er blitt omtalt som Alvdal-saken (3, 4).Det første straffeforhold gjaldt langvarig mishandling av en gutt med døden til følge Christoffer-saker. Mange sier at de har lært av Christoffer-saken, og at vi alle er blitt flinkere til å se barn, bry oss og varsle. Samtidig er et grunnleggende hovedproblem urørt: Christoffer kunne mishandles og drepes hjemme fordi moren alene fikk bestemme om han skulle treffe sin far og resten av familien (Dagbladet): - Christoffer er med meg hver eneste dag. Da meldingen om siktelsen i Monika-saken kom, så var er det som å bli dratt rett tilbake til Christoffers dødsfall, sier Ragnhild Gjerstad. Den såkalte «Christoffer-saken» vakte voldsomme reaksjoner da den ble omtalt i fjor vår. På Facebook er det flere støttesider, den ene med 82000 medlemmer. For to uker siden utkom boken Jeg tenker nok du skjønner det sjøl - historien om Christoffer

Kristoffer, Christoffer, Christopher, Kristofer eller Christofer er den skandinaviske versjonen av det greske navnet Khristoforos (Χριστόφορος). Navnedelen Khristo er utledet fra det greske ordet Khristos (Χριστός), som betyr Kristus, mens foros er utledet fra det greske ordet ferein (φέρειν), som betyr «å bære». En legende vil ha det til at St. Kristoffer som ble. For flere oversikter for tap av førerkort på gunn av fartsoverskridelse, se forskriften § 2-2 (lovdata.no). Tapstiden kan settes ned med 20-30 % hvis fartsoverskridelsen skjedde i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring. For promillekjøring, se forskriften kapittel 3 (lovdata.no). Straff i saken: Virkningen skal vektlegge Man kan mene straffen er for lav i Christoffer-saken, men forskjellen jeg nevner vil jo gi utslag i straffeutmålingen. 5. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. AnonymBruker 6 768 980 12 580 464 AnonymBruker. Anonym; 6 768 980 12 580 464 Kjønn: Ikke viktig · #12. Skrevet Mars 30, 201

Borgarting lagmannsrett - dom i Yara-saken. Borgarting Lagmannsrett avsa 17. januar 2017 dom i Yara-saken. Fire tidligere toppledere var tiltalt for grov korrupsjon overfor offentlig tjenestemenn i Libya og India. I tingretten ble de tiltalte dømt til fengsel mellom to og tre år. Du kan lese sakenLovdata.. Mennene bak Rettspraksis.no, Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, anker kjennelsen fra Oslo byfogdembete som ga Lovdata medhold i sitt søksmål mot de to.. Kjennelsen påla Lie og Ljone å slette en stor del av rettsavgjørelsene som er hentet fra Lovdatas databaser, samt å betale motpartens saksomkostninger på 370 000 kroner Saken mellom Rettspraksis.no og Lovdata har versert siden nettstedet ble åpnet i mai. Etter en begjæring fra Lovdata ble siden stengt. Bakgrunnen var at Lovdata mente rettsavgjørelsene som Rettspraksis la ut var hentet fra Lovdatas databaser WOODBURY, PA. - To norske Facebook-sider har nå spredd navnet på stefaren til Christoffer Gjerstad Kihle til over en million nordmenn. For øyeblikket er det mest leste innlegget lest av 560 000, opplyser administratorene for Facebook-siden «Vi vil at media navngir 'Stefaren' i Christoffer-saken». Siden har rundt 3 500 «likes», men mange flere deler innlegg, slik at de vises til deres.

Dom er avsagt i saken mellom Westerdals og tidligere elever som hadde betalt for mye i skolepenger. Skolen ble dømt til å tilbakebetale 29 millioner.. Christoffer-saken. Christoffer Gjerstad Kihle (8) døde 2. februar 2005 i sitt hjem i Kodal i Vestfold, med store hodeskader samt andre skader på kroppen. Agder lagmannsrett dømte i 2009 stefaren til åtte års fengsel. Studiet Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetik Politimester Benedicte Bjørnland i Vestfold politidistrikt uttaler til Aftenposten 29. mars i år at «Christoffer-saken har gitt læring ikke bare til politi, men også kommuner, skole, SFO () over hele landet.» Jeg håper Bjørnland har rett. Hjertene våre har blødd. Ettertanken og empatien har vært stor ja, det er gammelt nytt. men selvom det har vært lett å finne ut hvem disse morderne er i lang tid nå, så står det alikevell ikke svart på hvitt i den første arikkelen navnet deres (bare skumleste igjennom, så mulig jeg har klart å overse det), og det står vel heller ikke svart på hvitt i artikkel nr. 2 at disse er personene som er dømt i christoffer-saken. godt mulig at det er.

Borgarting lagmannsrett - dom i Yara-saken Borgarting Lagmannsrett avsa 17. januar 2017 dom i Yara-saken. Fire tidligere toppledere var tiltalt for grov.. Skoleansatt angrer på at hun gikk tjenestevei i Christoffer-saken. På Christoffers skole gikk man tjenestevei. Derfor ble ingen ting gjort før det var for sent. Meninger. FOTO: PRIVAT Christoffer ble bare åtte år før stefaren mishandlet ham til døde. Moren står tiltalt for medvirkning. Christoffer-saken tar tid. De pårørende i Christoffer-saken i Vestfold fortviler over at saken ennå ikke er ferdig etterforsket. Av Thomas Sommerset Torsdag 28.04 2011. Del | Nyheter. Lydklipp. 11.04.11. 0 min. 11.04.11. 1 min Mehlum har dratt inn Christoffer saken i boka. Dette er en sak som vi hadde om på skolen i høst, og som er helt grusom. Christoffer ble slått ihjel av sin stefar, men ingen hjalp den lille gutten; hverken skolen, sykehuset eller andre instanser. Dette er noe Mehlum ofte gjør i sine bøker, han finner stoff relatert til samfunnets dystre sider De to tiltalte i saken mot en tidligere politimann og en narkotikabakmann ble dømt til fengsel i henholdsvis 21 og 15 år. lovdata.no Oslo tingrett - dom i saken mot tidligere politimann - Lovdata

— Christoffer er gutten som ble usynlig for de fleste og falt mellom alle stoler. Først dagen før han døde ble moren innkalt til skolen for en bekymringssamtale, sier Hanssen. - Økt bevissthet. På spørsmål om Christoffer-saken har ført til noe bra, trekker Hanssen frem økt bevissthet omkring vold mot barn. - Barns rettssikkerhet styrke - Vi må huske Christoffer-saken - Akuttplasseringer er dramatiske for barnet, men kan redde liv, sier lederen for barnevernpedagogene i Akademikerforbundet Stefaren som er dømt i Christoffer-saken har blitt banket opp i Bastøy fengsel. Av Anette Stensholt og Yngve Tørrestad + Vis flere. NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk Presseforbund, logo Skanska-saken berører sentrale forhold ved nedbemanninger i privat sektor. Arbeidstaker og arbeidsgiversiden har vært sterkt uenige om ansiennitetens betydning ved nedbemanninger. Bakgrunnen for saken var en større nedbemanning i Skanska i 2016. Tjenestetiden til de seks ansatte saken gjaldt var fra fem til elleve år

Nemndsprotokollen og dokumentene i saken skal oppbevares nedlåst i vedkommende sykehus/institusjon i minst 10 år. Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) § 19 Kilde: lovdata.n Vi har mange slike barn friskt i minne. Den saken som kanskje har gjort sterkest inntrykk på oss alle i dette årtusen, handler om en gutt som ikke ble sett før det var for sent. Historien om Christoffer Gjerstad Kihle rystet hele Norge. Han døde åtte år gammel i februar 2005 fordi stefaren mishandlet ham på det groveste Adelesaken gjelder to rettssaker avgjort i Den europeiske menneskerettsdomstolen.Når det henvises til Adelesaken menes som regel den første saken. I den første saken ble Norge dømt for brudd på artikkel 8(2) i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.Det ble ikke konstatert brudd på artikkel 6 og artikkel 13 Christoffer Gjerstad Kihle døde 2. februar 2005 etter omfattende mishandling. Han ble funnet med et 17 cm langt brudd på hodeskallen.Stefaren (40) soner en dom på åtte års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge.Politiet henla forholdet to ganger før Riksadvokaten beordret at den skulle etterforskes.Moren (38) ble i april 2012 dømt til fengsel i to år og seks måneder for. Saken er oppdatert med kommentarer fra Jon Wessel-Aas. Advokat Halvor Manshaus leverte på vegne av mennene bak Rettspraksis.no, Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, anken til Høyesterett i dag. Etter at Rettspraksis.no publiserte over 44 000 høyesterettsdommer fritt tilgjengelig på sine sider på 17. mai i fjor, har de stått i en langvarig rettsstrid med Lovdata

Christoffers mormor: - Saken har nesten kostet meg livet - V

28. juni 2019 kl. 13:46 Sluttstrek for Terra-skandalen. 12 år etter Terra-skandalen er det i dag satt sluttstrek i saken, skriver Hattfjelldal kommune.Forsikringsselskapet AIG trekker tilbake sin. Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen innfører derfor et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune

Kommentar til Høyesteretts kjennelse i Lovdata-saken (HR

EMD - Dom avsagt i sak mot Norge - Lovdata

Christoffer saken.. Posted by: Renathe Arevoll on november 6, 2010. Mine tweets. Tusen takk for en fantastisk service jeg har fått nye føtter anbefales på det sterkeste 10 months ag Høyesterett med kraftig straffskjerping i Valdres-saken. Moren fikk i lagmannsretten åtte måneder betinget for å ha unnlatt å skaffe legehjelp til datteren, som døde av anoreksi. Høyesterett sier tre år ubetinget Lovdata innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen. Den 8. juni 2018 fremmet de saksøkte begjæring om muntlig forhandling i saken. Slike forhandlinger ble avholdt den 30. og 31. august 2018 i Oslo tinghus. Det vises til rettsboken. Saken faktiske bakgrunn: Nærmere om Lovdata Her er saken som har vært mye omtalt i media i det siste, om nordmannen som ble frikjent for å ha seilt ulovlig i Antarktis. Legg forresten merke til.. Jensen-saken: Høyesterett lar tilsidesettelsen stå Ankeutvalget mener både lovanvendelsen og saksbehandlingen var korrekt da lagrettens kjennelse ble satt til side. https://bit.ly/2XhfdQ

Gangdal mener Christoffer-saken kunne vært avgjort mye tidligere og spart pårørende for en langvarig belastning, dersom dette hadde blitt innført tidligere. Del. Flere saker. Foreldrenes gaveregler vekker oppsikt Tirsdag 04.09 2018. Fortsatt mange som kvitter seg med kjæledyrene sine Torsdag 13.08 2020 Christoffer Kihle-Saken - Andrew J. Bevan, QHP, DMS Astrol. - 29.03.2012: Sitat Wikipedia: Christoffer-saken var en barnemishandlingssak, med døden til følge, hvor 8 år gamle Christoffer Kihle Gjerstad (født 18. september 1996, død 2. februar 2005) ble mishandlet og til sist drept av sin stefar den 2. Morens anke i Christoffer-saken forkastet. Høyesteretts ankeutvalg forkaster anken fra moren i Christoffer-saken. - En viktig rettsavklaring og en styrking av barns vern mot overgrep, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch. Av Vårt Land/ ©NTB 9627 innlegg . Samfunn Har han utvist anger noen gang? Er moren fremdeles sammen han? (vet han sitter inne). Anonym poster: edb6bc0e37994552bea0a45aca91e52 2018-10-29 - Lovdata-saken - støtteskriv fra NJ og NR. 2018-10-29 - Prosesskriv med bilag fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.pdf (5,01 MB) NRs Hotline Arne Jensen. generalsekretær Tlf 90 77 87 47 arne.jensen@nored.no. Reidun K. Nybø. ass.

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018 Tag: Christoffer-saken. March 16, 2013 March 16, 2013 marita kotai synnestvedt. Skal man kunne bli straffet for å ha unnlatt å handle? February 5, 2013 February 5, 2013 marita kotai synnestvedt. Christoffers mamma - offer eller medskyldig Norsk sammendrag finnes på lovdata; Denne saken ble behandlet på nytt i EMDs Storkammer 17. oktober 2018, se opptak av høringen. Dom falt i saken 10. september 2019. 13 av 17 dommere mener at den norske rettsavgjørelsen om å tillate adopsjon mot morens vilje utgjør et brudd på artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen

Ditt innspill sendes redaksjonen for den generelle informasjonen på domstol.no. Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger.Har du derimot spørsmål om en konkret sak eller ønsker veiledning, må du henvende deg direkte til den aktuelle domstolen.. E-post Du må oppgi en gyldig e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg. Kommentar/beskrivelse Kommentar/beskrivelse. Du må oppgi. Gebyrets størrelse varierer både etter hvor langt saken er kommet i behandlingen og etter hvilken form for tvangsfullbyrdelse som kreves. Gebyret innkreves etter saken er avgjort. Se rettsgebyr for full oversikt. Anke. Domstolens avgjørelser kan ankes. Er du uenig i avgjørelsen kan du anke saken til lagmannsretten Det er denne saken hun har anket, og den kommer til å gå åtte år etter at sønnen døde. -Jeg synes det er trist at det skal ta så lang tid. Det gjelder både henne og hele familien. Vi skal vente og vente, og det har vi gjort altfor mye i Christoffer-saken, sier 8-åringens bestemor Ragnhild Gjerstad til P4 Nyhetene Christoffer saken.. Sitter å ser på Viggo på Lørdag på NRK 1 nå. Sendingen handler om Christoffer Gjerstad som døde 8 år gammel. Mormoren sitter å forteller om Christoffer og hvordan han var, og tiden etter mammaen fikk ny samboer «Christoffer-saken»Vinteren 2004 møtes Christoffer Gjerstad Kihles mor og kommende stefar. Stefar tar raskt på seg ansvar for gutten. I måneder før han dør, 2. februar 2005, ser man blåmerker, kuler og sår på den åtte år gamle gutten fra Kodal i Vestfold

Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten - Lovdata

 1. I tilfeller hvor selskapet nekter å akseptere nemndas standpunkt, har selskapet plikt til å dekke dine advokatkostnader ved en behandling av saken i tingretten. Alle nemndsavgjørelser anonymiseres og publiseres på våre nettsider og på Lovdata. Du finner en mer detaljert oversikt over saksgangen i våre saksbehandlingsregler
 2. Regler om stevning og tilsvar, se tvisteloven § 9-2 og § 9-3 (lovdata.no). Dommeren skal bistå partene med å tilrettelegge saken best mulig under saksforberedelsen. Hva som skjer i saksforberedelsen avhenger av om saken behandles etter reglene om småkravsprosess eller om det er en sivil sak med hovedforhandling
 3. NR-nr 2018-04 - Lovdata-saken - Oslo byfogdembete 2018-09-21. NR-nr 2018-04 - Lovdata-saken - Oslo byfogdembete 2018-09-21.pdf (433,52 kB) NRs Hotline Arne Jensen. generalsekretær Tlf 90 77 87 47 arne.jensen@nored.no. Reidun K. Nybø. ass.
 4. Forskrifter er generelle regler om borgernes rettigheter eller plikter, fastsatt av offentlig myndighet - stat eller kommune. På samme måte som lover, er forskrifter bindende både for borgerne og myndighetene. Forskrifter utgjør den langt største delen av våre rettsregler. Denne typen regler er nødvendig fordi Stortinget ikke har noen mulighet til å behandle, vedta og oppdatere den.
 5. Saken om hunden Bob har fått en del medieoppmerksomhet, særlig etter at lagmannsretten nylig kom til at avlivningsvedtaket skulle opprettholdes. Hele avgjørelsen kan du lese her

EMD - Voteringene i Strand Lobben-saken - Lovdata

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Christoffer-saken i media er en pilotutgave av et kommende tidsskrift som i fortsettelsen vil ha navnet Tidsskrift for presseetikk, og som vil lanseres senere i 2013. Tidsskriftets fokus er debatt om presseetiske spørsmål Christoffer-saken starter i desember. Straffesaken mot Christoffer Gjerstad Kihles mor kommer opp for retten i desember. Det skriver Tønsbergs Blad. Av Kai Morten Habberstad Onsdag 26.10 2011. Del. Åtte år gamle Christoffer døde 2005 av hodeskader etter mishandling Christoffer-saken er en av de mest omtalte og omdiskuterte kriminalsakene i Norge de siste åtte årene. I fjor omtalte media Christoffer-saken over 200 ganger, syv år etter at Christoffer Gjerstad Kihle (8) ble mishandlet til døde. Journalist og forfatter Jon Gangdal utgav i 2011 boken Jeg tenker nok du skjønner det sjøl om saken

Spørsmålet i saken er om det var riktig å tillate fosterforeldrene å adoptere barnet, slik at de juridiske båndene til de biologiske foreldrene ble brutt permanent. Da saken i sin tid ble behandlet i tingretten, la retten stor vekt på at barnet - som da var 3,5 år gammelt - ikke kjente sine foreldre i særlig grad, ettersom det hadde vært i fosterhjem fra det var tre uker gammelt Kilde: lovdata.no. Helsedirektoratets kommentarer. Har saken vært prøvd for retten etter reglene i tvisteloven kapittel 36, kan det ikke fremsettes tilsvarende klage for kontrollkommisjonen før det har gått minst seks måneder etter at dommen ble rettskraftig

- Måten stefaren tok tak i Christoffer på har brent seg fas

Rettspraksis.no anker saken mot Lovdata til Høyesterett Logg inn for å følge dette . Følgere 4. Rettspraksis.no anker saken mot Lovdata til Høyesterett. Av SarahG, 22. januar 2019 i Diskuter artikler (Digi.no Åtte år etter at Christoffer Gjerstad Kihle døde av mishandling, tar politiet i Vestfold selvkritikk for måten saken ble håndtert på. NTB 10. feb. 2013 21:47 - Oppdatert 10. feb. 2013 21:4 Høyesteretts ankeutvalg forkaster anken fra moren i Christoffer-saken. Startsiden ABCTV Kreative Idéer Forbrukslån Kredittkort - Helt uten betalingsmur Facebook Twitter Instagram. Nyheter Penger Helse og livsstil Motor Reise Stemmer Været Kontakt oss. Norge Verden Politikk Sport Kultur. Nyheter Helsedirektoratets kommentarer. Statens Helsepersonellnemnd (HPN) er en uavhengig klagenemnd som behandler helse-personells klager på vedtak fattet av Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.Som klageinstans sikrer nemnda at det er to forvaltningsmessige instanser ved enkeltvedtak rettet til helsepersonell Sats fikk 30 millioner i straffeskatt etter «skrivefeil» og saksøkte staten - tapte saken fullt ut «Ingen regne- eller skrivefeil i lovens forstand», er konklusjonen til Oslo tingrett, som mener at både Sats og revisjonsfirmaet Deloitte burde ha oppdaget feilen før selvangivelsen ble levert

Mishandlet til døde - Dagblade

Christoffer-saken prinspielt viktig. Rettssaken mot moren til avdøde Christoffer Kihle Gjerstad kan bli prinsipielt viktig. Av Thomas Sommerset Mandag 19.03 2012. Del. 0:00 | 0:36. Nyheter. Lydklipp. Det finnes ikke fellende dom i noen liknende sak, og Riksadvokaten har gitt ordre om at flere slike saker skal straffeforfølges § 11-10.Inhabilitet for folkevalgte (Lovdata) Fritak i behandling av en sak. Et medlem av eldrerådet kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak av personlige grunner. Rådet avgjør om han eller hun skal fritas. Det kreves vektige personlige grunner for fritak i den enkelte saken Etter at nemnda har behandlet saken får partene oversendt nemndas avgjørelse. Normalt vil oversendelsen til partene skje innen to uker etter nemndas møte. Hvis nemnda omgjør Datatilsynets vedtak til gunst for klager, kan klager, i samsvar med reglene i forvaltningsloven § 36 tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket Regjeringen forlenger ordningen med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering ut oktober

Rettspraksis.no anker saken mot Lovdata til Høyesterett. digi.no/artikl... Nyheter. 11 comments. share. save hide report. 100% Upvoted. This thread is archived. Hvorfor ble stefaren kun dømt til 8 år fengsel og moren til 2 1/2 år for medvirkning (hvis ikke det endres i ankesaken nå)? Det er helt forferdelig at de ikke straffes strengere. Opplever det som enda et overgrep mot Christoffer Ved undersøkelse av varsling og samtaler med andre som kan belyse saken kan det bli nødvendig å opplyse om varslers identitet; Dersom saken kan munne ut i et enkeltvedtak, har parten rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jf. fvl. § 18 (lovdata.no). Den det varsles om vil dermed normalt ha rett til å få vite varslers identitet

 • Amelogenesis imperfecta refusjon.
 • Nitrat i mat.
 • Josef stalin dødsårsak.
 • Logaritmefunksjoner.
 • Adobe software pack.
 • 5 ml to gram.
 • Bus uk.
 • Michael kors jet set crossbody small.
 • Bekreftet kryssord.
 • Fns økonomiske og sosiale råd.
 • Speeddate geel.
 • Gap analyse trening.
 • Glemt icloud kode.
 • Svz ludwigslust unfall.
 • Schwarzer fleck unterm zehennagel.
 • Brynsløft bergen.
 • Donau 3 fm wetter.
 • Trine fikser kroppen.
 • Baka rabarberpaj.
 • Master of education punkte.
 • Hilary swank wiki.
 • Jentetur weekend.
 • Phantasialand gewicht.
 • Hanfblatt zeichnung.
 • Kika trau dich 2017.
 • Mietwohnungen 88131 lindau.
 • Gaggenau kundendienst freiburg.
 • Herman wildenvey mest kjente dikt.
 • Batman stream handball.
 • Bergstation brixen im thale.
 • Sekundær enurese.
 • We are never getting back together lyrics.
 • Landskoder lista.
 • Altes rathaus pforzheim öffnungszeiten.
 • 5 teiliges wandbild istanbul.
 • Modulhandbuch philosophie tübingen.
 • Nash grier skylynn elizabeth floyd.
 • Du gamla du fria noter pdf.
 • P3 aksjonen 2017.
 • Den levende skogen tekst.
 • Utleie bolig moss.