Home

Normprosjektet uio

Normkorpuset består av over 5000 elevtekster samlet inn i forskningsprosjektet Developing national standards for writing.A tool for teaching and learning ('Normprosjektet').. Tekstene er skrevet av elever på 3. og 4., 6. og 7. trinn i grunnskolen Resultatene fra Normprosjektet var sprikende. For enkelte skoler, styrket elevene sine skriveferdigheter med opptil to år i forhold til kontrollgruppen, både på småtrinnet og på mellomtrinnet. På andre skoler viste prosjektet ingen effekt for de høyeste trinnene

Normkorpuset - Institutt for lingvistiske og nordiske studie

Konferanse Konferansen Grep om skriveopplæring: Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering markerer avslutninga på Normprosjektet og blir arrangert i Trondheim 1.-3. november 2017. Her blir sentrale funn frå prosjektet presentert, saman med andre innsikter frå forsking på skriving og vurdering. Frist for å sende inn abstrakt til konferansen er 10. august Prosjektet Developing national standards for the assessment of writing - a tool for teaching and learning («Normprosjektet», 2012-2016) har som mål å bidra til å styrke den forskingsbaserte kunnskapen om skriveopplæring og vurdering av skriving i grunnskulen.I tett samarbeid med lærarar frå heile landet har forskarane i første fase av prosjektet utvikla såkalla forventningsnormer. Normprosjektet 1. september 2014 | Print ut. Eit samarbeid mellom forskarar frå fleire fag og institusjonar om skriving i alle fag i grunnskulen. Normprosjektet er eit landsomfattande forskingsprosjekt om skriving i alle fag i grunnskulen, finansiert av Noregs Forskingsråd. Det fulle namnet på prosjektet er «Developing national standards for the assessment of writing Forsiden UiO Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Normprosjektet: vitenskapelige funn og praktiske erfaringer. Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen [(åk 4-6)]. Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Skriveopplæring som.

Skriveundervisning etter Normprosjektet

 1. Lars Engebretsen er ansvarlig for innholdet på e-læringsressursen (email: lars.engebretsen@medisin.uio.no). Bevegelsesapparatet Undersøkelse av albue Undersøkelse av ankel og fot Undersøkelse av hofte Undersøkelse av hand Undersøkelse av kne Undersøkelse av nakke Undersøkelse av rygg Undersøkelse av.
 2. Formalia. Hovedartikkel: Formalia Under formalia nevnes: Ditt navn Dato for når journalen er diktert (eller skrevet, hvis journalen skrives direkte inn uten forhåndsdiktering
 3. dc.contributor.author: Pedersen, Mette Oftedal: dc.date.accessioned: 2017-02-22T22:28:05Z: dc.date.available: 2017-02-22T22:28:05Z: dc.date.issued: 2016: dc.
 4. Les denne saken på UiOs nettsider. 3C // Samskaping av fremtidens byer; A Comparative Study of Teachers Coping Skills when Approaching Disruptive Behavior in Schools in Norway and US
 5. er hentet fra Normprosjektet. Målet med prosjektet er forstå mer om det skrives om temaer som bærekraft, klima, natur og miljø i skolen. Faglige interesser. Elevtekster
 6. gen kunne overføres til praktisk undervisning. Derfor gjennomførte jeg en klasseromsobservasjon av et skriveundervisningsforløp på 6.trinn, duo-hjelp@ub.uio.no
 7. Fra arv til miljø for prisvinnende UiO-forsker 26. okt. 2020 05:00 . Ole Andreassen vant UiOs forskningspris for å ha bidratt til å avdekke den genetiske arkitekturen bak psykiske lidelser. Nå skal han og kollegene finne ut hvilke miljøfaktorer som kan utløse lidelsene

signifikant ved å delta i Normprosjektet. For 600-elevene som gruppe betraktet, tilsvarer effekten minst ett halvt års ekstra undervisning i forhold til kontrollskolelevene (p>.10). Det er stor variasjon i hvilke undergrupper av 600-elever som har utviklet skriveferdighetene gjennom å delta i Normprosjektet. Det er særlig ved seks skole I Normprosjektet har 20 prosjektskoler og 4 kontrollskoler levert inn tekster som inngår i korpuset. Man kan gjenkjenne hvilken type skole eleven tilhører ved å se på tekstkoden til besvarelsene i korpuset (jf. 3.1) Normprosjektet bidro til å styrke elevenes skriveferdigheter, spesielt for elevene på 6. og 7.trinn. Det blir antydet at disse variasjonene kan ha sammenheng med måten intervensjonen ble implementert på i skolen (hvordan ledelse og lærere har gjennomført Normprosjektet so Normprosjektet; UiO > Det humanistiske fakultet > Institutt for lingvistiske og nordiske studier > Forskning > Besøksadresse. Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO. Postadresse. Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO. Telefon, faks, e-post. 228 56227 228 57100 henvendelser@iln.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Nettredaksjonen.

Normprosjektet. Forskning - Institutt for lærerutdanning Normprosjektet. Prosjektet Developing national standards for the assessment of writing - a tool for teaching and learning («Normprosjektet», 2012-2016) har som mål å bidra til å styrke den forskingsbaserte kunnskapen om skriveopplæring og vurdering av skriving i grunnskulen Normprosjektet har vært et intervensjonsprosjekt, og effekten av intervensjonen på elevenes skriveprestasjoner har vært sammenliknet med elever på kontrollskoler på Østlandet, i Trøndelag, på Vest- og Sørlandet. Denne effekten har vist seg å være god, til og med så god at det tilsvarende to skoleår på enkelte skoler

Publikasjonar Normprosjektet - Skrivesentere

Normprosjektet Developing national standards for the

Eva Maagerø om sosialsemiotikk, SFL, multimodal tekstkompetanse, Normprosjektet, lærebokhistorie og Nicaragua Normprosjektet (1) • Klar forskjell i skriveferdighetene til elever på 6. og 7. trinn • Få gode skrivere blant elever på 6. og 7. trinn • Det er stor variasjon i elevenes skriveferdighet • Få elever er gode eller svært gode skrivere • Mange elever er svake eller temmelig svake skriver

Om Normprosjektet Normprosjektet - Skrivesentere

«NORMPROSJEKTET» Einpresentasjon med vekt på design, metode og samarbeid med skular NOLES, Bergen, 16.10.13 Randi Solheim, Høgskuleni Sør-Trøndelag, AL I Normprosjektet måtte Skrivehjulet brukes av de deltakende lærerne som et utgangspunkt for å utforme skriveoppgaver i ulike fag (Berge, 2006; Solheim & Matre, 2014, s. 81-82). Sagt på en annen måte: Elevene skrev tekster med utgangspunkt i skriveoppgaver som ble laget ut fra de seks skrivehandlingene (Normprosjektet, litt forkortet. Rekkefølgen på punktene er noe forandret) Emnet vi diskuterer er. Title: Slide 1 Author: mwiltil Last modified by: KLB Created Date: 3/12/2012 12:24:06 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Compan

• • • • Tar utgangspunkt i Skrivehjulet og forventningsnormene (fra Normprosjektet ) For 5. klasse • • beskrive overbevise For 8. klasse • • overbevise reflektere Flere skrivehandlinger kommer • Skriveprøven består av flere ulike dokumenter • Prof. Kjell Lars Berge, UiO • Prof. Ragnar Thygesen, UiA • Prof. Astrid B. Eggen, UiA . Stipendiatar . Trine Gedde-Dahl, Sindre Dagsland, HiST/NTNU; Jannike Ohrem Bakke, HiVe/UiO . Fleire masterstudentar frå dei ulike institusjonane «Satelittprosjekt» Tekstforskarar frå Høgskulen i Vestfold, Høgskulen i Oslo, HiST Normprosjektet er derimot opptatt av at elevtekstane skal knytast tett til tema og problemstillingar i ulike fag - og at dei skal møte lesarar og bli brukte. Skrivehandlingar som det å beskrive, utforske, førestelle seg, UiO, UiA, Skrivesenteret og forskarar frå New Zealand,. Berge, Kjell Lars. 2018, Dagsavisen - Nye Meninger. UIO Kronikk. (Normprosjektet) Synnøve Matre + 9 deltakere. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; 24 resultater. Avsluttet prosjekt. 1 - 2 av 2. Utmerkelser Utmerkelser 2009 - Hedersdoktor ved Örebro universitet 2008 - Forskningsformidling Cristin Web Interface 2.17.1 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Disposisjon Skrivekonstruktet: begrepsvaliditeten definert Reliabilitet i skriveprøver - en klassisk utfordring Vurderingsredskapene: kontroll med innholdsvaliditeten Ekspertvurdererne: arbeidet med skolering Normprosjektet: vurderingsforskning Vurdering i skolen: skolens oppfølgingsarbeid Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Normprosjektet Skrivesentere

A tool for teaching and learning, eller Normprosjektet. Avhandlinga hans gir perspektiv på utfordringar og moglegheiter ved å bruke denne modellen. (UiB) og Johan Tønnesson (UiO). Innvielsesforelesning fra åpningskonferansen. Vår professor II, Srikant Sarangi,. I Normprosjektet er Skrivehjulet en sentral teoretisk modell, og lærerne ved de 20 skolene i Normprosjektet måtte som del av intervensjonen bruke Skrivehjulet som utgangspunkt når de planla skriveoppgaver og skriveundervisning i ulike fag

Noles er eit nettverk for alle høgskolane og universiteta i Noreg som underviser i lese- og skriveopplæring. Målet med nettverket er i hovudsak kunnskapsutvikling og å utveksle erfaringar om arbeidet med grunnleggjande språklege ferdigheitar: lesing, skriving og munnlegheit i alle fag Assessment for Learning and Standards: A Norwegian Strategy and Its Challenge Normprosjektet. Jim R. Martin har sagt at han synes det er «too much clause semantics floating around». Det synes ikke jeg. Det vil alltid være interessant å utforske stadig nye tekster også på mikronivå. Derfor er jeg glad for at jeg får delta i Normprosjektet og nettopp arbeide me For å studere formspråket i elevenes visuelle uttrykk, har jeg valgt en kunsthistorisk billedanalyse; den ikonografiske - ikonologiske metode. For å kunne utføre analysen i et intertekstualitetsperspektiv, har jeg gjort et utvalg av tekster fra elevenes tekstkultur. Datagrunnlaget i studien er elevtekster hentet fra Normprosjektet

For å registrere i Cristin må du være vitenskapelig eller administrativt ansatt. Hovedside: Forskningsresultater/NVI: Forskere: Prosjekter: Forskningsenheter: Logg in 6 innlegg publisert av Ann-Christin Børstad i løpet av March 201 NTNU, UIO Kronikk. Den tidiga skrivundervisningen i Norge - en nationell undersökning. Falk, Daroon Yassin; Skar, Gustaf Bernhard Uno. 2020, Högre seminarium i Enheten för humaniora. NTNU Vitenskapelig foredrag. Teaching writing in the primary grades in Norway: a national survey k.l.berge@iln.uio.no * > Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Institutt for lingvistiske og nordiske studier Normprosjektet: vurderingsforskning Prosjektet Developing National Standards for the Teaching and Assessment of Writing Forprosjekt 2010-2011: rapport er publisert Hovedprosjekt 2012-2015:. Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Obligatorisk emne i Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.. Forkunnskarav utover opptakskrav. Ingen. Undervisningssemester. 2. semester (vår)

Kjell Lars Berge - Institutt for lingvistiske og nordiske

Eva Maagerø om sosialsemiotikk, SFL, multimodal tekstkompetanse, Normprosjektet, lærebokhistorie og Nicaragua. Eva Maagerø (Foto: www.hive.no) Hva holder jeg på med for tiden? Jeg holder alltid på med sosialsemiotikk og systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) på en eller annen måte Eva Maagerø om sosialsemiotikk, SFL, multimodal tekstkompetanse, Normprosjektet, lærebokhistorie og Nicaragua. (Foto: uio.no) Kjell-Olav Hovde (Foto: uio.no) Diskutér på facebook. Saker fra Vox Publica «NY KURS FOR NORGE.

Bevegelsesapparatet - Universitetet i osl

Studien plasserer seg også innenfor rammen av to større forskningsprosjekter om skriving som grunnleggende ferdighet, Normprosjektet og Utvalgsprøveprosjektet. Tekstene i materialet mitt er en liten del av et større materiale, og derfor er det mulig at de samme mønstrene vil finnes også i andre tekster skriving, skriveopplæring og vurdering i «Normprosjektet». Viden om læsning, 2014 (15) s. 76−89. Språkrådet (1999). Godt språk i lærebøker: rettleiing i lærebokarbeid. Oslo: Norsk språkråd

Abstract. Denne masteravhandlingen er en tekstanalyse av prototypiske trekk i en reflekterende tekst. Materialet for analysen er en tekst skrevet i forbindelse med RLE-faget av en elev på mellomtrinnet i barneskolen, og teksten er hentet fra Normprosjektets intensivutvalg I den forbindelse plasserer studien seg innenfor rammen av forskningsprosjektene Normprosjektet og Utvalgsprøveprosjektet. Denne oppgaven kan dermed forhåpentligvis leses på to ulike måter; i lys av prosjektene, eller som en enkeltstående analyse av svært gode elevtekster Mandag 24. september 2018 var det duket for årets store Exphil-forelesning ved UiO. Årets foreleser var den svenske professoren Åsa Wikforss (video). Slik kan sosiale medier gi oss bedre språklig repertoar. Snapchat, Facebook ifølgje storsatsinga Normprosjektet

Normprosjektet er eit samarbeid mellom lærarar og forskarar frå heile landet. Prosjektet har sidan starten i 2012 samla inn meir enn 5000 elevtekstar frå barnetrinnet Innblikk i korpusa frå ScanDiaSyn og Normprosjektet. Fagseminar i Språkrådet 2017-10-20 - 2017. Vangsnes, Øystein A. Boill, baill, hund, hoinn, ikke, ikkje. Ka e det med tromsødialekten?. 2017. Vangsnes, Øystein A. Integrering og forbud. 2017. Vangsnes, Øystein A. Må vi gjøre alle feil selv for å lære noe?. 2017

Journalmal - JournalWiki - Universitetet i osl

Mandag 24. september 2018 var det duket for årets store Exphil-forelesning ved UiO. Årets foreleser var den svenske professoren Åsa Wikforss (video). Publisert: 27.09.2018 Hentet fra Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo Artikkel Slik kan sosiale medier gi oss bedre. Er norskkarakteren E (på B2-nivået) eit godt nok grunnlag for kinesiske studentar ti Resultatene fra det såkalte Normprosjektet (Developing national standards for the assessment of writing - a tool for teaching and learning) er oppsiktsvekkende, komplekse og varierende Voksne deltakere på norskkurs ved UiO. norsk Liv Andlem Harnes og Annely Thomsen Kunnskap om idiomatiske uttrykk i norsk hos -finske ungdommer i Osloområdet. Reflekterande andrespråkstekstar i Normprosjektet Maria Elisabeth Moskvil 12.15-13.00 Lunsj 13.00-13.25 Anne Hvenekilde- forelesningen 2014 ( del 2) Rom: Ellens utsikt 13.30-15.00. finnut.no Medlemskap i Innkjøpssirkelen garanterer at kommunens innkjøpsprosesser følger de til en hver tid gjeldende lover og regler Vi innhenter tilbud gjennomføre

Med oppstarten av Oslo miljøhumanoria ved UiO i 2019, samles humanistiske krefter for å bidra i kampen mot klimaendringene. Publisert: 20.11.2018 Hentet fra Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo Artikkel Slik kan sosiale medier gi oss bedre. Öppet seminarium arrangerat av Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Tid: 28 februari 2014 kl. 14.15-16. Plats: Humanisten, sal G312

Vis Sissel Thygesen Grøtterøds profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Sissel Thygesen har 7 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Sissel Thygesens forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter 1 Normprosjektet: Resultater pr Notat til Ludvigsen-utvalget 1 Har Normprosjektet bidratt til å styrke elevenes skriveferdigheter? Kort presentasjon av forskningsresultater fra Normprosjektet, ved professor Kjell Lars Berge, ILN, UiO, og FD Gustaf Skar, Skrivesenteret, Professor Synnøve Matre, HiST ALT (prosjektleder), førsteamanuensis Randi Solheim, HiST ALT (nestleder), professor Lars S. «NORMPROSJEKTET» Einpresentasjon med vekt på design, metode og samarbeid med skular NOLES, Bergen, Randi Solheim, Høgskulen i Sør-Trøndelag, ALT Developingnationalstandards for the assessmentofwriting

Normprosjektet kan ha hatt på utviklingen av elevenes skriveferdigheter. Der det er mulig, forsøker vi gjennom statistiske analyser å finne forklaringer på funnene og skoleforskning, UiO. Perspektiver på skriving, skriveopplaering og vurdering i Normprosjektet. Viden om laesning, 15, 76-78. Fra sjangerformalisme til sjangeranarki RE-searchere i KRLE- lærerutdanningen - noen refleksjoner. April 2018; Prismet; DOI: 10.5617/pri.615

Denne artikkelen drøfter validitetsutfordringer med utgangspunkt i Normprosjektet, hvor lærere ved 20 skoler bruker forventningsstandarder for elevers skriving som grunnlag for både. Solheim, R., & Matre, S. (2014). Forventninger om skrivekompetanse. Perspektiver på skriving, skriveopplæring og vurdering i «Normprosjektet» [Expectations on writing skills. Perspectives on writing, teaching of writing and assessment in the Normproject]. Viden om læsning, 15, 76-88. Google Schola

Skrivesenteret for mellomtrinnet. Skrivesenteret. Hjelp; English; Sidekart; RSS. Skriv søkeord og trykk enter Søk. Forsiden; Barnehage; Barnetrinn; Ungdomstrinn; Videregående skole; Lærerutdanning; Vurdering; Om oss ; Skriv søkeord og trykk enter Søk. Vi samler, skaper og sprer kunnskap om god skriveopplæring Les mer om vår visjon Lars Sigfred EVENSEN, Professor (Full) of Norwegian University of Science and Technology, Trondheim (NTNU) | Read 28 publications | Contact Lars Sigfred EVENSE Betydningen av klare forventninger og rammer understrekes både i SKRIV-prosjektet (Smidt, 2010) og i Normprosjektet (Solheim & Matre, 2014). Tydelighet ligger også som et premiss i de reviderte. Denne artikkelen drøfter validitetsutfordringer med utgangspunkt i Normprosjektet, JØRUND GREIBROKK har en mastergrad i ressurs-og miljøøkonomi fra UiO

Request PDF | On Sep 4, 2019, Sunniva Petersen Johansen and others published FRÅ SJANGER TIL TEKSTTYPE I SKRIVEOPPLAERINGA? 1 KJERSTI RONGEN BREIVEGA | Find, read and cite all the research you. Agnete Bueie er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. På ulike måter har både Audhild Norendal og Agnete Bueie vært opptatt av skriftlig eksamen i norskfaget i grunnskolen, noe denne vitenskapelige artikkelen er et resultat av

Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Velg niv Eksamensgruppa har sammenstilt kunnskapsgrunnlaget vi har om eksamen i dag for å vurdere hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen. Dokumentet blir bearbeidet underveis med arbeidet til eksamensgruppa Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) ble oppnevnt 25. august 2017. Ekspertutvalget fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og f.. PDF | Sammendrag Denne artikkelen kontekstualiserer Bjørnstjerne Bjørnsons Sigurd Slembe (1862) historisk, for å belyse hvordan stykket... | Find, read and cite all the research you need on. Unas vías de desplazamiento público o pistas deportivas. Iceland air via reykjavik ligger på samme nivå, men blir billigst gjennom student- og ungdomsselskapet kilroy travels. Mvh fornyd bruker voksen dating og dating for voksne hvordan skrive en datingprofil nr dating steder i sacramento kommer til dine personlige opplysninger og sket etter kjrligheten, ditch or date [

 • Musikkproduksjon westerdals.
 • Breddegrad bergen.
 • Værsymboler sol.
 • Jumpsuit gina tricot.
 • Step up workout.
 • Ayers rock wikipedia english.
 • Victoria secret fashion show 2017 watch online.
 • Cafe racer norge.
 • Sommerkoteletter i gryte.
 • Enkle emner ntnu.
 • Tarkan tevetoğlu ingilizce hayatı.
 • Unimog 406 agrar.
 • Smiling face emoji.
 • Schlatters øvelser.
 • Spa hotell rogaland.
 • Verheilt eine hypertrophe narbe.
 • Shintoisme.
 • Søppeløyer i havet.
 • Noah ark.
 • Schwarzes brett wu.
 • Schwesig waldorfschule.
 • Keratoconus glasögon.
 • Concert 2018 montpellier.
 • Korg kronos specs.
 • 5 største byer i canada.
 • Hans berger haus.
 • Hacksaw ridge stream movie2k.
 • Mini kompaktlader.
 • Bilmotor forklaring.
 • Utvide celler excel.
 • Sjældne bilmærker logo.
 • Addams family it.
 • Brannsår kunstgress.
 • Welche frisur passt zu mir test kostenlos.
 • Downsizing altersfreigabe.
 • Presentasjon om norge på spansk.
 • Germania assessment 2017.
 • Singlereisen thailand rundreise.
 • Sjuårskrigen amerikanske revolusjon snl.
 • Arbeiterwohnheim linz.
 • Fiskebensparkett.