Home

Kveldstillegg kommune

Kveldstillegg: Også kveldstilleggene blir endret fra 1. januar neste år. Tilleggene endres til minst 56 kroner i timen. (Tidligere varierte tilleggene fra 45 kroner til 56 kroner avhengig av grunnlønn. Du måtte ha en grunnlønn på over 350.000 i året for å få 56 kroner.) Helti Tillegg Sats; Morgen- og kveldstillegg (06.00-07.00 og 17.00-20.00) º * kr 15/time: Nattidskompensasjon (20.00-06.00) - aktiv vakt º: 45 % ** Hvilende vakt natt (kl. 20.00-06.00) Det viser at de fleste kommuner og fylkeskommuner har laget en lokal lønnspolitikk, og at forhandlingsresultatene gjerne samsvarer med denne politikken. Kontoradministrasjonens arbeidstid ved kommunesammenslåinger. Hovedtariffavtalen har i kapittel 1 punkt 4.2.1 en egen bestemmelse om arbeidstid for kontoradministrasjonen Jobber i kommunen. Dette står i Hovedtariffavtalen mellom KS og NSF : -Kvelds/natt tillegg (er det samme) og tillegget er fra kl. 17.00 - 06.00. Tillegget pr time avhenger av lønnsnivå. Jeg har 56 kr t i tillegg.-Helgetillegget er fra lørdag kl.00.00 til søndag kl. 24.00. Dette er likt for alle lønnsnivåer 35 kr/t

avtalen gjelder i alle kommuner, fylkeskommuner og virksomheter som er tilsluttet KS, med unntak av Oslo kommune. Tariffavtalen gjelder også for virk­ somheter som er innmeldt i KS Bedrift. Satsene for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet i kapittel 4 Sentrale lønns­ og stillingsbestemmelser er hevet fra 1. mai 2018. Tabellen går. I kommunesektoren samordnes kravene med de andre forbundene i LO kommune som er: EL & IT forbundet, Musikerens fellesorganisasjon (MFO ), Fellesorganisasjonen (FO) og Skolens Landsforbund (SL) og Fellesforbundet. Først når samordningen er foretatt, leveres kravene til arbeidsgiver Jobber i kommunen, sykehjem, og her begynner kveldstillegget kl. 17 samme her bare jeg jobber i pu bolig[:)] Knerthen, 15 Jun 2010 #4 så da begynner man å lure på om den ene timen er med kveldstillegg eller ikke... - av bare nyskjerrighet![8D] x1xBitzyh, 15 Jun 2010 #7. smash Forumet er livet VIP Jeg har hatt to jobber det jeg fikk helg/nattillegg. På den ene var tillegget 100% (Både ved natt, helg og helgnatt). Dette var dog en jobb der det var to skift (12 timer) og stort sett produksjon hele døgnet. På den andre jobben var det kveldstillegg på 20% Røde dager på kalenderen betyr søndag eller helligdag/høytidsdag. Jobber du turnus og må arbeide på røde dager, har du krav på tillegg i lønnen

Slik blir lønnstilleggene etter kommuneoppgjøret

 1. KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde
 2. Overtid, merarbeid og forskjøvet arbeidstid Overtid og merarbeid. Med overtid menes arbeid utover ordinær arbeidstid. Dersom du er deltidsansatt og arbeider ut over din stillingsstørrelse (men innenfor ordinær arbeidstid) kalles dette merarbeid
 3. • Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne • B-rundskriv nr. 7-2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018. Den trykte versjonen av Hovedtariffavtalen kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020 . Del

Kvelds-, natt- og andre tillegg - For ansatte

Hovedtariffavtalen - K

Jobber du kommuner, fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tilknytning har du normalt offentlig tjenestepensjon som inkluderer alderspensjon, uførepensjon, AFP og etterlattepensjon Kveldstillegg. Også kveldstilleggene blir endret fra 1. januar neste år. Tilleggene endres til minst 56 kroner i timen. (Tidligere varierte tilleggene fra 45 kroner til 56 kroner, avhengig av grunnlønn. Du måtte ha en grunnlønn på over 350.000 kroner i året for å få 56 kroner.) Helti Alt innhold på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven. Innholdet på nettsidene kan kun kopieres når det skjer til privat bruk. Det kan siteres fra nettsidene forutsatt at dette skjer innenfor rammene av sitateretten, men kilde skal alltid oppgis, og ved gjengivelse på nettsider skal kilden inneholde lenke til vårt nettsted Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida Fredrikstad tingrett avviste enstemmig søksmålet mot de fire sykepleierne. - Det er gledelig at retten har tatt NSFs påstand til følge og avvist hele saken, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Kvelds-/natt-/helge-/helligdagstillegg etc - Lønn

 1. st 26 kroner per time. I noen kommuner er det inngått avtaler om høyere tillegg.
 2. Kristin Nilsen. kommunaldirektør - velferd. kristin.nilsen@baerum.kommune.no. Tlf: 67 50 40 50 Mob: 90 47 91 10 Kommunaldirektøren har rådmannsansvar innenfor oppvekst-, helse-, sosial- og omsorgssektoren
 3. Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss . Kontakt webredaksjonen Ansvarlig redaktør: Mats Øieren. Vakttelefoner. Innlogging for ansatte. Selvbetjeningsportal. Telefon 32 11 74 00 (sentralbord) E-post postmottak@ringerike.kommune.no. Faktura. Organisasjonsnummer 940 100 925
 4. Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen. Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon
 5. Vi er Kongsberg kommune from Kongsberg kommune on Vimeo.. Under her finner dere forskjellige programmer, systemer og dokumenter dere kan ha glede av.. Noen av sidene krever innlogging som ansatt i Kongsberg kommune og da gjelder i hovedsak samme innloggingsinformasjon dere har på jobb PC (unntaket er TRIO Telefonliste
 6. HAMAR KOMMUNE Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar Om fakturaer til Hamar kommune Organisasjonsnummer: 970 540 008 Bankkontonummer: 1800.16.70723 Bankkonto parkering: 1822 61 87401 m/kid Kommunenr. 3403 Webredaktør: Ingse Kjernmoen OVERSIKT. Våre tjenester A-Å Skjema A-Å Dokumenter A- Å. KONTAKT OS

Dersom arbeidstaker arbeider utover lovens grense for den alminnelige arbeidstid, skal det overskytende regnes som overtidsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (2). Hva som er alminnelig arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven § 10-4 (1) En sykepleier i kommunen får 52 kroner timen i helgetillegg. Det er rundt 35 kroner, når 32 prosent skatt er trukket fra. Hva får du for 35 kroner? spør spesialsykepleier Gro Lillebø

 1. Torsdag 5 november: Regjeringen har i dag lagt fram nye anbeaflinger for å hindre smitte, og Hamar kommune tilpasser seg disse reglene. Les mer her. Status for smitte i Hamar Registrerte tilfeller totalt Oppdatert 213 6. november kl 12.05 Kommunens råd og retningslinjer Alle aktuelle tiltak o
 2. Oslo kommune er et eget tariffområde. Her ble partene enige natt til 1. mai 2019. Lønnstillegget ligger på mellom 12-16.000 kroner. Her er den gjeldende lønnstabellen (2019-2020) Hovedtariffoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre
 3. Kommune- og fylkessammenslåing Lønn og ytelser Kontantytelse, utgiftsgodtgjørelse, naturalytelser,trygd, pensjon og mer Oversikt over lønn og andre ytelser Beskrivelser for lønn og andre ytelser du kan bruke Rette feil i lønn og andre ytelser Feil beløp eller beskrivelse, utbetalt for mye eller for lit
 4. Helge- og kveldstillegg 25.10.2017 2017 Arbeid / jobb Hvor mye lønn har jeg krav på når jeg også jobber for kost/losji? 12.04.2018 2018 Lønn VG3 / Opplæring i bedrift, har man krav på lønn? 01.09.2009 2009 Arbeid / job
 5. Hva du skal ha i lønn avhenger av mange faktorer. Blant annet hvilket tariffområde du jobber i (kommune, stat, privat/ideell, kirke), hvilken utdannelse du har, hvor lang ansiennitet du har, om du jobber turnus, og så videre. For å kunne si hva som er riktig lønn er det viktig med lokal kjennskap

Her finner du lønnstabeller for tariffområdene KS og Oslo kommune. Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen Dersom lovbestemt fridag (F1) etter den opprinnelige turnusplanen faller på en helge- eller høytidsdag mellom to søndager, gis en ekstra fridag eventuelt utbetales ordinær daglønn. Slik erstatningsfridag markeres på turnus med F5. (Gjelder ikke Oslo kommune Alle kommuner har en plikt til å ha en støttekontaktordning. I samarbeid med deg, vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt. Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv

Jeg har 100% fast stilling på et offentlig sykehjem i en kommune. Jeg ble spurt om å jobbe ekstra i dag, noe jeg takket ja til. Får jeg helge,- og kveldstillegg i tillegg til overtid NB 1: Satsene er gjengitt og omtalt i artikkelen «Jobb-klokka stilles av markedet». Både den og denne artikkelen er basert på tariffavtalen som løp ut i 2014. Leter du etter oppdaterte minstelønn-satser (tariff-lønn) eller andre betingelser regulert i tariffavtalen? Se nederst i artikkelen for lenke til den meste oppdaterte tariffavtalen (kalt Landsoverenskomsten) mellom Virke og LO. Det følger av arbeidsmiljøloven at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00, siden det er dagen før en helligdag. Hvilke dager som regnes som helligdag er definert i L ov om helligdager og helligdagsfred § 2.. Dersom man skal arbeide etter kl. 18.00, skal vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt - det vil si at «arbeidets art gjør det nødvendig» å arbeide Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4

Da blir det ca 8 timer pr uke, hvilket er under 12 timer pr uke. Evt så er det ca 32 timer i måneden, hvilket er under 52 timer i måneden. Så da får du ikke kveldstillegg. 32 timer x ca 120 kroner = 3840 kroner pr måned Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta sitt arbeidsgiveransvar og arbeide systematisk med å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven definerer overtid på en annen måte enn det de fleste arbeidsgivere og arbeidstakere gjør i sine avtaler. - Ifølge arbeidsmiljøloven er det overtid først når en arbeidstaker jobber mer enn 9 timer i løpet av 24 timer, eller mer enn 40 timer i løpet av sju dager sier Infotjenesters rådgiver i arbeidsrett, Camilla Schie-Veslum Helgetillegg, Kveldstillegg og overtidstillegg. Det står mye om dette i kapittel 10 i arbeidsmiljøloven. Du har hvertfall krav på MINIMUM 40% dersom du jobber overtid. Men jeg finner ingen lovpålagt sats for nattarbe eller helligdagsarbe

- Det er flere studenter hvor vi har regna ut at arbeidsgiveren skylder dem over 100 000 kroner. Hvis du jobber på restaurant, og jobber 24 timer i løpet av en helg over et års tid, så blir det fort mye penger du har krav på Kvinnherad kommune held pressekonferanse kl 13.00, i dag fredag 6. november, knytt til omstenda rundt Koronaviruset og smittesituasjonen i vår kommune.. Du kan fylgje pressekonferansen via Kommune-TV Endringer fra 01.05.2016 Kapittel 4 Det er gitt et sentralt tillegg til alle i kapittel 4 som varierer etter utdanningsnivå og ansiennitet. For bibliotekarer i stillingskode (SK) 7026 er tillegget på mellom 6 200 og 13 800 kroner på årslønn. Nytt i år er at garantilønnssystemet er bygd ut med et ansiennitetsnivå for 16 års [ Fleksitid er en ordning som brukes mye i stillinger der det ikke er avgjørende at arbeidet gjøres på et bestemt tidspunkt. En avtale om fleksitid innebærer at daglig og ukentlig arbeidstid kan variere innenfor en nærmere bestemt ramme, men slik at gjennomsnittet blir det antall timer som følger av arbeidsmiljøloven eller avtale Du finner de viktigste helsetjenestene som Lørenskog kommune tilbyr i knappemenyen over. Du finner også linker til andre tjenester under omsorg og mestring i listen under

Lønnsgruppernr. 513 er lokale rammer for Trondheim kommune og er alternativ fagstige for forvaltningskontor. Minstelønn for unge arbeidstakere pr. 1. juli 2019 Minstelønn for arbeidstakere yngre enn 16 år er kr. 241.200 (80% av 0-årssats 101) Minstelønn for arbeidstakere fra 16 år til 18 år er kr. 271.350 (90% av 0-årssats 101 Visma Veilederen Helse og omsorg bidrar til at ansatte i helsesektoren er oppdatert på regelverket. Gjennom skreddersydde verktøy kan man gi raske og gode svar, samtidig som man har fokus på kontinuerlig kompetanseheving, når det passer den enkelte kommune og ansatt

lrs. bergen.kommune.no Telefon: 55569090 - fra kl. 08:30 til kl. 14:00 Telefonnummer for henvendelser om betaling og inkasso: 530 30 800 Mer kontaktinfo. Om oss. Lønns- og regnskapssenteret (LRS) leverer interne. Khalid Khamsi jobber i hjemmetjenesten i Bærum kommune og er i tvil om de nye ulempetilleggene vil være nok for å ofre en helg med familien: - Hvis jeg hadde vært 20 år igjen, ville jeg nok kunne ha tjent mye på dette. Men hvis jeg jobber to helger i året med den ekstra betalingen, blir det ikke så mye ut av det, sier Khalid om. BÆRUM KOMMUNE Navn på tjenestested Postboks 700 1304 SANDVIKA. Epost til oss Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen. Org.nummer : 935 478 715 Kommunenummer: 3024. Lisa Bang - ansvarlig redaktø

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

 1. SVAR: Hei Det er ikke en lovfestet rett til lørdag eller kveldstillegg i Norge. Slike rettigheter er basert på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det kan være regulert i din egen arbeidsa..
 2. noen så vet hvor mye kommunene betaler ansatte i kveldstillegg å helgetillegg? Make a pregnancy ticker. hvor du jobber og ansenitet. Lurer på om det kanskje varierer litt fra kommune til kommune, men jeg er ikke sikker Sladrer med tante4 & anskar. Lois Lane, 5 Apr 2008 #2. grynt Glad i forumet
 3. Helsedirektoratet har annonsert omfattande tiltak som du kan lesa her. På fhi og helsenorge.no finn ein òg oppdatert informasjon, nyheiter og rapportar om koronaviruset. På regjeringa si nettside ligg all oppdatert informasjon om deira handtering av pandemien. Du kan og ringa informasjonstelefonen på 815 55 015 som har ope kvardagar 08.00 - 18.00 og helgar 10.00 - 16.00

Når begynner kveldstillegget? + et annet spm ang lønn

 1. Farsund kommune postboks 100, 4552 Farsund Kommunenummer: 4206 Organisasjonsnummer: 964 083 266. Kontakt oss . Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15 Sentralbord: 38 38 20 00. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den
 2. Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass.
 3. Bergen kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. I utlysningsteksten finner du som regel informasjon om lønnsnivå for den aktuelle stillingen. Lønnen fastsettes etter en vurdering av den ansattes kvalifikasjoner i henhold til stillingens innhold
 4. Helse Vest RHF www.helse-vest.no Helse Stavanger HF www.helse-stavanger.no Helse Fonna HF www.helse-fonna.no Helse Bergen HF www.helse-bergen.no Helse Førde HF www.
 5. I Oslo kommune kan nå 1286 sykepleiere glede seg over ett ekstra lønnstrinn. Det samme kan 110 spesialsykepleiere, 350 helsesøstre og 46 jordmødre gjøre. - Vi er rett og slett kjempefornøyd med dette resultatet, sier Orlund og legger til
 6. Kontakt kommunen. Telefon: 37 14 96 00 Søk ansatte Besøksadresse Furumoveien 1, Frydendal Post- og faktura adresse Postboks 158, 4952 Risør post@risor.kommune.no Kommunen bruker EHF. Organisasjonsnummer 964977402 Kontonummer 2801.22.04665 Kommunenummer 0901 (fra 2020: 4201
 7. Søk etter Helsefagarbeider-jobber i Bærum kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.100+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Under finner du listet standard lønnsarter i Visma Lønn. MERK! - Hovedbokskontoen som er brukt på våre bilder er kun et eksempel. Endring av hovedbokskonto har ingen betydning for hvordan Visma Lønn bruker lønnsarten og har ingen betydning i forhold til A-melding. Hovedbokskonto har kun betydning f.. Visma Enterprise Ressursstyrin Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov. Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no. Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Svalbard* Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland Viken Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter. Vi har over 500 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer, i tillegg til stiftelser og ideelle bedrifter

Helgetillegg, kveldstillegg, nattillegg og overtid - Jobb

Finn alt du trenger å vite om tariff, med forklaring på de mange begrepene, viktige datoer og løpende oppdateringer om våre tariffavtaler Når begynner natt-tillegg? Yrke og utdanning. Det finst ingen lovbestemte regler for det. Nattillegg og andre tillegg er generelt sett heimla i tariffavtaler eller arbeidsavtaler, og det er klin umulig å svare utan å vite kva tariffområde du er under, om du er organisert, om arbeidsgjevar er organisert, relevant utdanning og fylke I dagens arbeidsliv med mulighet til å arbeide via PC'en omtrent over alt, er det ikke enkelt, verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker, å overholde reglene for arbeidstid og overtid. Her får du en oversikt over reglene som gjelder. I følge undersøkelser jobber over halvparten av arbeidstakerne i Norge overtid hver uke, og en tredjedel av [

Du skal ha ekstra tillegg for å jobbe på røde dager - Delt

E-læringskurset skal bidra til å løfte kompetansen om saksbehandling og tildeling av tjenester. Du kan drøfte problemstillinger med kollegaer og reflektere rundt både saksbehandlernes praksis, rutiner og kommunens tilbud Det gis IKKE kveldstillegg på helligdager. Det gis IKKE lør/søn tillegg på helligdager. På helligdager utbetales det 133% tillegg på timelønna uavhengig av hvilken tid på døgnet du jobber. Anbefaler deg å bla opp i lovverket og ikke komme med slike uriktige påstander Mange bedriftsledere opplever at de i travle perioder har behov for at medarbeiderne jobber noen timer utover ordinær arbeidstid. Men hvilke regler må man følge? Vi tar en titt på arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter Uttrykket beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet har erstattet det tidligere begrepet hjemmevakt. Her ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet Uloba har tariffavtale med Fagforbundet. Lønn for assistenter består av grunnlønn, ansiennitetstillegg og kvelds- og helgetillegg

KS Lønnstabell Lønnstrinn kommune Fagforbunde

Regjeringen har innført de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det betyr en ekstra belastning for mange. Fellesskapet må også stille opp for innbyggerne og ansatte, bedrifter og kommuner. Nei, Younio er ikkje ein trykkfeil for Unio. Men for litt sidan dukka. Hva som er relevant erfaring varierer fra kommune til kommune, fra avdeling til avdeling og fra saksbehandler til saksbehandler. Jeg har for eksempel opplevd at en siviløkonom som hadde arbeidet to år med budsjettering og budsjettoppfølging i Nork Hydro ikke fikk dette godkjent som relevant da hun ble ansatt som økonomikonsulent med spesielt ansvarsområde budsjettoppfølging i Bergen kommune Tariffområde Oslo kommune. NFFs medlemmer i tariffområde Oslo kommune er blant annet tilsatt sentralt i Oslo kommune, i en bydel og i de enkelte etatene. Virksomheter uten tariffavtale og i NHO 9. apr. 2018 Noen av NFFs medlemmer arbeider i en virksomhet som ikke har tariffavtale Dersom du jobber ut over normal arbeidstid, har du krav på overtidsbetaling. Her kan du lese om hvordan du kommer frem til hva du tjener ekstra, samt hvordan dette reguleres lovmessig

Overtid, merarbeid og forskjøvet arbeidsti

Kveldstillegg er 56 kroner og helgetillegg er 35 kroner. Har en del andre tillegg også; turnustillegg og slikt. Årslønn med tillegg blir rundt 430.000 brutto. På sykehuset her fikk jeg tilbud om 330.000 pluss tillegg tror jeg det. Som sykepleier må du kunne lede og ta ansvar for samarbeidet Dette kan du være med å svare på når kommunen arrangerer innspillsmøter til ny kulturstrategi i høst. Høring: Forskrift om bosoneparkering Bosoneparkering mot avgift er en lokal forskrift som vedtas av bystyret. Høringsfristen er satt til mandag 11. desember 2020. Står.

Hovedtariffavtalen 1

Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Noen ansatte mottar pensjonsgivende tillegg hver måned. Tilleggene kan være faste eller variable. En ansatt kan også ha flere tillegg. Disse tilleggene skal rapporteres til oss Bestemmelsen angir hva som menes med overtid, når overtidsarbeid kan benyttes, og hvor mye overtid en ansatt kan arbeide. Overtid og merarbeid For å forstå bestemmelsene om overtid, er det viktig å først merke seg at det foreligger to forskjellige former for arbeid ut over den ordinære arbeidstiden, ndemlig merarbeid og overtidsarbeid. Merarbeid er arbeid som utføres Normalarbeidsdagen og unntakene . Den største andelen av arbeidstakere jobber på dagtid, innenfor en såkalt normalarbeidstid. Denne er av Arbeidsmiljøloven begrenset oppad til 40 timer i uka, men de fleste tariffavtaler opererer med 37,5 timer.. Ikke alle typer arbeid lar seg innpasse i en slik norm, og unntakene er derfor mange og vidtfavnende

Natt tillegg Sykepleier? Hvor mye - Karriere, arbeidsliv

Har du slått av Cookies? Det kan se ut som du har slått av cookies i din nettleser. For å bruke Veilederen må du slå på cookies. Du har problemer med å bruke Veilederen Tolketjenesten i NAV dekker tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede

Koronavirus. Sykehuset Innlandet er ikke lenger i grønn beredskap i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Utviklingen følges nøye. Konkrete planer for ny opptrapping av covid-19-behandling kan raskt aktiviseres ved behov LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne B-rundskriv nr. 7-2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018 Her finner du Hovedtariffavtalen 1.5.2018 til 30.4.2020 Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (lovdata.no). En innenlandsreise er pålagte eller godkjente reiser i Norge, Svalbard, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen og til Antarktis og biland, som er områder underlagt norsk kontroll

 • Sykehus synonym.
 • Strandhåndkle med navn.
 • Legendary pokemon gen 3.
 • Aktivitetsplan bi oslo.
 • Brücke 10 speisekarte.
 • Glenmorangie original.
 • Østrogen menn.
 • Wella sp luxe oil ingredients.
 • Oppskrift med grillet kylling.
 • Jakte rådyr med rifle.
 • Ralph lauren barn oslo.
 • Glutenfritt brød rema 1000.
 • Glenfiddich ipa review.
 • Bos fahrzeuge rettungsdienst.
 • Markedsføring jobb oslo.
 • Porec.
 • Viover60 no minside.
 • Rachel renee russell store norske leksikon.
 • Möbel antik.
 • Verdens beste rundstykker kaldheving.
 • Kjendiser født i 1968.
 • Single partys stuttgart.
 • Dyrke oliventre.
 • 3 mm finerplate.
 • Test dab radio.
 • Bobby brown cassius brown.
 • Bendik kajander.
 • Diplomat 550 bruksanvisning.
 • Norske ishockeyspillere i sverige.
 • Marco polo 1271.
 • Top universities.
 • Kondensator 1000μf 25v.
 • 200 yen to nok.
 • Salong michel.
 • Matte babel.
 • Høy urinsyre i blodet.
 • Virginia tech massacre.
 • Uhøvlet eik.
 • Amberg sehenswürdigkeiten.
 • Führerbunker besichtigung.
 • Dennis rodman 2017.