Home

Bøying av verb skjema

Bøy norske verb og finn den riktige formen av verbet du leter etter med DinOrdbok sin verbbøyer. Bøy både regelrette og uregelrette verb Verb; Bøying av verb; Adjektiv 1; Adjektiv 2; Adjektiv 3 - gradbøying; Forenkling av dobbel konsonant; Digitale ferdigheter. Kapittel 1 Digitale presentasjoner; Kapittel 2 Bruk av bilder; Kapittel 3 Lag en digital presentasjon; Kapittel 4 Søkeord; Kapittel 5 Konkurranse; Kapittel 6 Kildekritikk Skjema til bøyning av substantiv - delvis utfylt. Skjema til bøyning av verb - ikke utfylt, elevene må selv finne ord. Trykk på pila til høyre for å få lastet ned dokumentene :- BøYING AV STERKE VERB I SKJEMA. Samlaget (5tr) - Hva er riktig pret.form av verb; ego4u.com - Fill in form (Choose Level 0-5) englisch-hilfen.de - Exercises list verbs. Many; raudebergskule.no - Øve /teste sterke verb; esl.fis.edu - Fill in irregular verbs; VIDEOER MED øVING. ManyThings.org - Listen & Repeat Irregular

Verktøy for bøying av norske verb DinOrdbo

 1. 1. Mitt ordriket.pdf; 2. Tekst og tanke.pdf; 3. Skjema for vurdering av leseferdighet.pdf; 4. Skjema for vurdering av muntlige ferdigheter.pdf; 5. Skjema for.
 2. Rettigheter. Sist oppdatert: 08.05.2008 © Cappelen Damm A
 3. Engelsk bøying. Bruk bab.las redskap for bøying av engelske verb og finn bøyingen av det ønskede engelske verbet raskt og enkelt. Det eneste du trenger å gjøre er å skrive det engelske verbet inn i søkefeltet og klikke bøy. Da kommer du rett til alle bøyingsformene av det engelske verbet
 4. Samsvarsbøying av svake partisipp av sterke verb (gitt, tatt, gått osb.) Eg blir ikkje klok på om det heiter at dei er gitt eller gidd eller gitte eller gidde ! I ei ordbok eg har, står det forsyne meg at bedde , tadde , slådde , stådde og gådde er moglege fleirtalsformer
 5. Bøying av verb. På norsk har ethvert verb seks forskjellige former. På andre språk har verbene gjerne mange flere former. For eksempel har italienske verb nesten tjue forskjellige former og på rikt agglutinerende språk som tyrkisk kan verbene ha millioner av forskjellige former. De seks norske verbformene er vist nedenfor, for de regelmessige verbene spise og spå, og det uregelmessige.
 6. Bøyning av verb - bokmål Infinitiv er nevneformen av verbet. Verb som har «å» foran seg, står i infinitiv: å kjøre, å g.

Bøying av verb - Portfoli

Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv

Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her • Verb der du kan seie «-et» på bokmål, er a-verb på nynorsk (i 95 % av tilfella): «kastET» à kasta, «hoppET» à hoppa • Endinga -te i preteritum når stammen av verbet sluttar på FLaSKePoSTaR + N • Endinga -de i preteritum ved dei andre verba. Sjå fleire detaljar nedanfor: Verb der stammen sluttar på ein av desse konsonantane

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os • Substantiv som er laget av stammen av et verb: der Versuch (zu versuchen), der Fall (zu fallen). Legg merke til to viktige unntak: die Arbeit og die Antwort. • Alle deler av dagen, ukedager, måneder og årstider: der Vormittag, der Dienstag, der Juni, der Winter. Hunkjønn • Ord som betegner personer av hunkjønn: die Dame, die Tante

Verb. Under finner du lenker til de mest populære nederlanske, franske, tyske, italienske, portugisiske, spanske, svenske, engelske og norske verbene. Trykk på et verb for å se hele verbbøyingen. Hvis du ikke finner verbet du leter etter kan du skrive det in i søkeboksen over og trykke Oversett 'Bøying av verbet ser' - spanske verb i alle tempus med bab.las verktøy for bøying av verb Norwegian/English Verb List: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø : Home: Gruppe: Infinitiv: Presens: Preteritum: Perfektum: Imperativ: English : har : A : UV. I min familie og krets sier alle menn tisse. Damene og Ble egentlig ganske overrasket over hva Lomheim hevder Verb er en ordgruppe for handlinger, tilstander og forekomster som think, sleep og happen. Verbet er det ordet i en setning som oftest gir den en spesifikk mening, og det er derfor viktig at det brukes på riktig måte. Hjelpeverb Før en kan gi i gang med verbbøying på engelsk må en ha kontroll på hjelpeverbene som Fortsett å lese Grunnleggende verbbøyin

A-verb. Bøying av a-verb er lett: Verbendinga har vokalen a i både presens, preteritum og presens perfektum: å bade - eg badar - eg bada - eg har bada.. Korleis veit du om eit verb er eit a-verb? Du går heilt enkelt ut frå det du seier på ditt eige talemål Verb eller substantiv? 3. Uregelrette verb - øv på bøying 4. Partisipper 5. Partisipper 6. Verbsystemene 7. Aktiv og passiv 1 8. Aktiv og passiv 2 9. Bøy verbene 10. Hvilken ordklasse skal du bruke? 11. Hvilken ordklasse. Betydningsmessig er det stor forskjell på verb. Mange vanlige verb angir handlinger (do, run, jump, swim), men de kan for eksempel også brukes for å beskrive hvordan noe er (be, seem, appear), eller beskrive hva noen eier (have, own, possessVerb opptrer primært som verballedd i setninger.Verballeddet er kjernen i en setning og forteller hvilken 'handling' eller 'tilstand. Som norsk har engelsk to måter å uttrykke større grad av noe på. Den ene er ved å legge til endelsene -er og-est, og den andre er ved å sette more eller most foran adjektivet. Hvilken måte et adjektiv gradbøyes på, er avhengig av hvor langt ordet er

Regelmessige former Verb består av ordstamme og ending. Spanske verb blir delt inn i tre bøynings- grupper, med infinitivsendinger på -ar, -er, -ir. Som i verbene tomar = å ta/ å ta imot, beber = å drikke, escribir = å skrive Forskjellige endinger legges til ordstammen i stedet for infinitivsendingen, for de forskjellige personer Bøying av verb; Bøying av verb Bøy verbene fra reglene i forrige oppgave. Infinitiv: Presens (nåtid) Preteritum (fortid) Presens perfektum: å hoppe: har : å danse: har : å sette: har : å vokse: har : å bli: har : å falle Del 1 Ordklasser Verb 3 på seg ytterklede. Leo og Luisa spring for å rekke bussen. Mor køyrer bil, og far syklar til jobben. Infinitiv Infinitiv er verbforma du finn som oppslagsord i ordbøker eller ordlister: å hoppe, å snakke, å vere, å rope, å leve, å bu osb. Du kan velje mellom a-eller e-ending av verb i infinitiv. Desse formene er jamstilte Verb. 1 A Bøyning av regelrette svake verb; 1 B Bøyning av regelrette svake verb; 1 C Bøyning av regelrette svake verb; 1 D Bøyning av regelrette svake verb; 1 E Bøyning av regelrette svake verb; 2 A Bruk av verbformene; 2 B Bruk av verbformene; 2 C Bruk av verbformene; 2 D Bruk av verbformene; 3 Verbformenes plass i en setning; 4 A.

To sider ved begrepet «Tid…

Verb - Du må kunne bøye verbene løpe og spise. (Foto: ©Gettyimages) Oppgavene i denne delen tar for seg: - preteritum - bøyning av verb - passiv; For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne Mange av s-verbene har en annen betydning enn passiv av det tilsvarende verb uten -s: å finnes er som oftest ikke passiv av å finne. Finnes har fått sin selvstendige betydning: eksistere, være til: Det finnes ingen som mener noe annet. Noe lignende er det med gis i forhold til gi Bøying av verb! 11. april 2016. Fortelje-verb er kanskje den aller vanskelegaste av dei fire, men når du kan triksa (nok ein gong), så er det igjen ganske lett. Du gjer eigenleg det same som du gjer på dei andre verba, å byta ut dei to siste bokstavane PresensPreteritum Sett inn riktig verb Preteritum av verbene Finn verbene Sett inn preteritum av verbene Bøy verbene i presens Preteritum, uregelmessige verb Skriv teksten i preteritum Preteritum Modalverb Sett inn riktig modalverb Presens eller infinitiv

Engelsksidene - sterke-svake verb

Sterke verb har ikke endelse i preteritum. Dette er en liste over sterke verb i bokmål. En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. De formene som er svake, er merket med en stjerne (*) Bøying av et verb... Av *Lillian*, September 8, 2002 i Generell debatt. Anbefalte innlegg *Lillian* 4 212 2 *Lillian* Fast inventar; Medlem; 4 212 2 · #1. Skrevet September 8, 2002 Et verb jeg lenge har lurt svært på hvordan bøyes... Infinitiv og presens-formene er greie, men etter det.. Norsk [] Verb []. sove (bokmål/riksmål/nynorsk) . være i hviletilstand, det motsatte av å være våken De fleste trenger å sove åtte timer hver natt. - Du må ikke sove!Du må ikke sove! Du må ikke tro, at du bare har drømt

Kopioriginaler - Ordrike

Start studying Verb bøying spansk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying VERB - bøying av llamarse (å hete). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Sterke og svake verb Sterke verb Svake verb Verb med fast preposisjon A-Verbo. Oppgaver 16. Oversetting og bøying 17. Oversetting og bøying; Oversetting og bøying (***) Bla. Lytte. Oversett verbene til tysk og bøy dem á verbo. Eksempel: å begynne = zu beginnen - beginnt - begann - hat begonnen Her har vi samlet noen lenker som du kan jobbe med i uke 10-12. Vi minner også om ekstraoppgavene (ark), som dere har fått utlevert Bøyingen av et verb kan dessuten avhenge av person og tall på subjektet. Dette kommer særlig til uttrykk i presens og presens perfektum. Disse tidene har egne bøyningsformer i 3. person entall. Bøying av regelmessige verb i tid. I skjemaet nedenfor viser vi hvordan et regelmessig verb bøyes i de fem hovedtidene

Oversikt over uregelmessige verb - Cappelen Dam

Engelsk bøying - bab

Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene. Dette er bare hovedregler og noe Bøying av engelske verb. 13. november 2014 av supermadde - Nivå: Vgs Hei. Hvordan bøyer man det engelske verbet to be i preteritum og presens? Jeg kan den ene, men vet ikke hvilken av dem det er: I am, you are, he is, we are, you are they are. Har dere kanskje noen tips mer.

Verb-bøying oktober 30, 2017 brittstips 2 kommentarer Leste i Utdanning om Jeanette Junker Larsen som hadde kommet på en ide om at man kunne hoppe verb og øve engelske verb samtidig Bøyning av verb bygger alltid på et system som en må lære seg for å komme videre. Når det gjelder de mest vanlige verbene, de regelrette verbene, deles de inn i tre systemer/grupper. Disse er: Verb på - er, slik som parlerVerb på - dre, slik som vendreVerb på - ir, slik som fini Kort øvelse med bøying av verb. Tips! Stor bokstav i begynnelse av setning Svake og sterke verb i preteritum. Preteritum på tysk brukes som oftest i skriftlig språk. Det er viktig å merke seg at der vi på norsk bruker preteritum, er det mest vanlig å bruke presens perfektum på tysk. Preteritum av svake verb. Svake verb danner preteritum ved hjelp av stammen av verbet + t + personending Her er Bøying av sterke verb, preteritum. Logg inn. Panoram

Bøying av verb - Språkråde

 1. Dette er den desidert mest ordrike ordklassen på engelsk, og hvert eneste år kommer det hundrevis av nye substantiver. For eksempel er e-sport og mansplainer nylige tilføyelser i The Oxford English Dictionary.. Egennavn betraktes normalt som en underkategori av substantiver. Den primære forskjellen er at egennavn er spesifikke navn på helt bestemte ting, og at de normalt skrives med stor.
 2. dre på nynorsk enn på bokmål. Norsk Ordbok viser at nordmenn er intenst opptekne av arbeid. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av ordet. Nynorsk eksempel, opne ein kongress Les høyt. Og mye mer om språk og oversettelse: Bøying av verb , Bo utenlands, osv
 3. Verb - forenkling av dobbel konsonant Velg riktig form i fortid. å stemme: je
 4. Bøy substantivet nedanfor i ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal. Set komma og mellomrom mellom kvart ord. Døme: ein gut, guten, gutar, gutane ein hatt. ein skole. ein afrikana
 5. 8 Verbal bøying. Omfang og typologi § 71 Ordklasser og kategoriar. Den verbale bøyinga i norrønt omfattar berre. ordklassa verb. Denne ordklassa har fem bøyingskategoriar, tempus (presens, preteritum),. modus (indikativ, konjunktiv, imperativ), diatese (aktiv, medio-passiv)

Verb [Verbs] 75 spesielle verb Ny versjon! 238 norske verb Verbets former Preteritum og presens perfektum - regulære verb Preteritum eller presens perfektum? Fortelle om nåtid og fortid Modalverb Futurum Passiv S-verb Partisipp Pronomen [Pronouns] Personlige pronomener Det - den Refleksive pronomener Refleksive verb Revidert! Possessive. Bruk bab.las redskap for bøying av spanske verb for å raskt og enkelt finne bøyningsformene til et spansk verb. Det første steget er å skrive det spanske verbet inn i søkefeltet i bab.las hjelpemiddel for bøying av spanske verb. Deretter klikker du Bøy Verb blir bøygde i tid: å skrive - skriv - skreiv - har skrive å køyre - køyrer - køyrde - har køyrt å bu - bur - budde - har budd/butt verbalsubstantiv Substantiv som er avleidde av, dvs. danna med utgangspunkt i, eit verb: drøfting av drøfte skriving av skrive avgjerd av avgjere vokalskift A-verb eller e-verb 7 Svakt verb eller sterkt verb 8 Bøying av verb 9 Finn alternative verb 10 Verbtider og forklaringar 11 Verb i grunnform/oppslagsform 12 Påstandar om verb 13 Verb i nåtid 14 Verb i fortid 1 Perfektum partisipp av likestavelsesverb har sterk grad og endelse '-n'. I it-verb og ut-verb får vi vokalveksling i>á og u>o i andre stavelse. Vekslingen u>o fører til diftongforenkling i stammen. Eksempler: Iŋgá lea 'gorron' gávtti. (Iŋgá har sydd kofte). Moai letne juo 'boahtán. (Vi to har allerede kommet). Mun lean 'dadjan' dan.

Verb - Wikipedi

 1. Eksempelark: Verb-bøyingar for å lære prinsippet bak bøying av verb - Nynorsk - Versjon 1.0 Å bruke Ole liker å bruke data. No bruker han mor sin data. Før brukte han ikkje data. Han har brukt data i eitt år no. å bruke bruker brukte har brukt å like liker likte har likt å rope rop er rop te har rop t å lyse lyser lyste har lys
 2. Verb. Bilder (aktiviteter) 1; Bilder (aktiviteter) 2; Bilder (aktiviteter) 3; Bilder (aktiviteter) 4; Bilder (aktiviteter) 5; Clipart som utgangspunkt for samtale; Detektivhistorie; Hva gjorde de i går? Bøying av sterke verb) Hva gjorde de i går? 2 (Bøying av svake verb) Hva skal de gjøre? Hva gjør de? 1 ; Hva gjør de?
 3. Bøying av svake (regelrette) verb. Den 15. februar, 2017 17. februar, 2019 av TEN på Grammatikk, Oppgaver. Det fins fire hovedmønstre i bøyingen av svake verb. 1. -et i preteritum Disse ordene har som regel to konsonanter i stammen (snakke, vente) Eksempler: hoppet, lukket, snakket, tørket, sørget, ventet
 4. 1 E Bøyning av regelrette svake verb Prøv hva du kan! Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 43, bøyningsskjemaet. Denne oppgaven inneholder bare verb fra de fire bøyningsgruppene, men de er godt blandet. Prøv om du kan gjette hvilken gruppe det enkelte verb hører til, og skriv inn formene som mangler
 5. Mer norsk. Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv; Oppgave 3: Grammatikk - Adjektiv; Leksjon 2 - Famili
 6. Sv: Bøying av verb Hva er endret? Jeg husker ikke hvordan det så ut før, men når jeg slår opp f.eks. kjøpe, så kommer det en blå, klikkbar tekst med v2 foran forklaringen, og når jeg klikker på denne, kommer jeg til skjemaet for bøying av V2-verb
 7. Spørsmål på Kongsbakken vgs. i dag: - Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan -st. Er verbet svakt, tek du bort -r i presens og legg til -st: syna - syner - synte - synt synast - synest - syntest - synst Er verbet sterkt, legg du berre ti

Bøying av verbet å stå Generell diskusjon. Generell diskusjon Forum for generell diskusjon av temaer som ikke passer inn under andre kategorier Ny bøying av verb? (too old to reply) Jakob Meling 2008-08-22 19:38:11 UTC. Permalink «Silje» bønnfalte politikerne Falle det er bilde av.) 'Bønnfalle' har gjerne hatt drahjelp av 'befale', som semantisk ligger mye nærmere enn den metaforiske bruken av 'falle' Version Download 352 Total Views 92 Stock ∞ File Size 4.28 MB File Type Create Date september 20, 2016 Last Updated september 20, 2016 Last ned he Bøying av verb; Bøying av verb Bøy verba frå reglene i førre oppgåve. Infinitiv: Presens (notid) Preteritum (fortid) Presens perfektum: å hoppe: har : å danse: har : å setje: har : å vekse: har : å bli: har : å falle 1.3.8 Bøying av sterke verb Bøy verba nedanfor. Set komma og mellomrom mellom kvar bøyingsform. Døme: å gripe, grip, greip, har gripe. å skrike. å sove. å vere. å finne

Bøyning av verb - bokmå

 1. Bøying av st-verb. Posted on november 23, 2012 by audsoyland. Spørsmål på Kongsbakken vgs. i dag: - Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan -st. Er verbet svakt, tek du bort -r i presens og legg til -st: syna - syner.
 2. Bøying av svake verb i presens/nåtid http://www.screenr.com/tdm
 3. presens: apokope i svake verb (av kaste-klassen) I nynorsk blir svake verb delt i to klassar: a-verb og e-verb.a-verba blir bøygde som verbet kaste og endar på ­-a i preteritum og -ar i presens: kastar (- kasta), hugsar (- hugsa), hoppar (- hoppa).e-verba har -te i preteritum og -er i presens: kjøper (- kjøpte)
 4. Bøying av verb (Fall -> Find) Submitted by fnoks on Mon, 03/16/2020 - 10:59.
 5. 3) Alle skal i tilfeldig rekkefølge si et verb hver. Deretter skal alle i tilfeldig rekkefølge si et adjektiv hver, også videre med skapninger og steder. Til slutt har man da et skjema fylt opp med absurde setninger om de forskjellige elevene
 6. En videoforelesning om hvordan man bøyer svake verb på nynorsk
 7. gsord > Presens perfektum av zu sein (å være) er gewesen, og verbet danner perfektum med seg selv

Grunnleggende verbbøying - Studieweb

: ord frå ordklassa substantiv har bøying i ubunden og bunden form i eintal og fleirtal, kan m a vere subjekt og objekt og står m a for ting og omgrep ord frå ordklassa substantiv har bøying i ubunden og bunden form i eintal og fleirtal, kan m a vere subjekt og objekt og står m a for ting og omgrep i språkvitskap: del av ordtilfanget der orda. Noen ganger får en prøve om igjen, andre ganger ikke, og da viser rødfargen at opprinnelig forslag var galt. Hver oppgave har et nummer, etterfulgt av en til fem stjerner, som antyder nivå: fra svært enkelt og viktig til mer komplisert (og ikke like viktig for alle)

verb - Store norske leksiko

Språkråde

Bøying i kjønn og tall Bøying i kjønn og tall 2 Adjektiv og substantiv Intetkjønn Adjektiv og substantiv, entall Adjektiv og substantiv, flertall Bestemt for Ovewrsettelse - Nettresurser som hjelper deg med bøying av engelske, tyske spanske, franske, nynorske verb. Nettsider som oversetter mellom engelsk, tysk, norsk og spansk

Uregelrette verb Norsk for deg

Nynorsk Ordbok Bøying Av Verb Informasjon. Se på nynorsk ordbok bøying av verb Bilder- Du kan også være interessert i nynorsk ordbok bøying av substantiv eller csúf igazság. Tast inn. Last Update. 21 October, 2020 (Wednesday) Kan man skrive jeg eller har syns.nynorsk. Ordbøker - Clarify bilde • en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter • kronologisk litteraturhistorie • ryddige og brukervennlige bøker. • fokus på sjangerlære 1.3.9 Bøying av sterke verb Bøy verba nedanfor. Set komma og mellomrom mellom kvar bøyingsform. Døme: å drikke, drikk, drakk, har drukke. å springe. å syngje. å liggje. å halde Parverb kan av og til vere vanskelege å skilje frå kvarandre, men det finst nokre greie hugsereglar! Fyrst: Ei forklaring av transitive og intransitive verb. Intransitive verb er verb som (med visse unntak) ikkje kan ta direkte objekt Verb er en ordgruppe for handlinger, tilstander og forekomster som think, sleep og. Utgangspunktet for bøying av engelske verb finner en i formen infinitiv. Under følger en liste over vanlige sterke verb (uregelmessige verb) i det engelske språket. Merk at dette ikke er en komplett liste over alle sterke engelske verb Intransitive verb kan få ein transitiv funksjon ved hjelp av eit adverbialt tillegg: Eg står over husmålinga. Bjørnen døydde frå ungane sine. I desse døma vert sambandet mellom verb og adverb i muntleg språk markert ved aksenturinga, slik at lyttaren veit at over og frå her er adverb, og ikkje preposisjonar

3 Bøyning av substantiv - Cappelen Dam

Les om kjæledyr og konkurransedyr, produksjonsdyr, import og eksport, transport, fôr, slakting m.m Perfektum partisipp: bøying av partisippet . I nynorsk blir sterke verb som f.eks. komme, bøygd i samsvar med subjektet etter verb som vere og bli/verte.Målmerket som blir omtalt her heng dermed samen med målmerket om bruk av hjelpeverbet vere i resultative setningar (sjå her).. Systemet er slik i nynorsk: Når subjektet er eit hankjønnsord eller eit hokjønnsord, får slike verb endinga. HJELP For å få en oversettelse av brukergrensesnittet til norsk hold nede [AltGr]/[alt+cmd]-tasten mens du peker på teksten med musa

Oppgaver med substantiv - Netteleven

Et partisipp (latin participum, fra particeps «deltakende») er et ord som dannes av et verb, men som bøyes og brukes som et adjektiv.Det kan dermed sies å «delta» i to ordklasser, hvorav det har fått sitt navn.Det er visse uenigheter om hvilken ordklasse partisipper faktisk tilhører. I norsk har verb to partisippformer: perfektum partisipp og presens partisipp SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Telefon: +47 53 41 15 75, Telefaks: +47 53 41 78 66, Mobil: +47 975 63 700/ 917 76 273 Email: info@sioc.no Webside: www.sioc.no Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen Birger Reinhardt Larsen og Morten Ar

Nynorsk grammatikk - Portfoli

Delen enkle verb var større tidlegare, og tekstar frå det 16. århundret inneheld rundt 50 slike verb. I dag vert dei brukte i opphøgt språk. Alle andre verb vert bøygde ved hjelp av hjelpeverb. Enkel bøying inneheld i dag berre to tider - presens og preteritum, og dessutan ei imperativsform Perfektum partisipp i nynorsk. Sterke verb dannar perfektum partisipp ved skifte av stomnvokalen etter avlydklasse, tillagt endinga -en, frå norrønt-inn.(Å fare, fer, for, faren).Somme sterke verb har i nyare språk fått endinga -dd eller -tt, etter analogi frå linne verb.(Å slå, slår, slo, slått).Linne verb av fyrste verbklassa (kasta) har perfektum partisipp samanfallande med.

 • Educatieve spellen voortgezet onderwijs.
 • Radio 2 oost vlaanderen facebook.
 • Schwesig waldorfschule.
 • Oktoberfest münchen bilder.
 • Dave franco instagram.
 • Villa ekeli.
 • Kelpie hund.
 • Hegra ungdomsskole ansatte.
 • Hva menes med den blinde flekken.
 • Bh verschluss vorne öffnen.
 • Tanzkurs in meiner nähe.
 • Ødelagt varmepumpe forsikring.
 • Auswärtiges amt türkei.
 • Molar mass o.
 • 100 spanske verb.
 • Regionscupen håndball.
 • Grøsserne.
 • Google keep windows.
 • Norma opera.
 • Frokost tv programledere tv2.
 • Karaktersystem england universitet.
 • Alte wrestling figuren.
 • Platåbre definisjon.
 • Osrs piscarilius house favor.
 • Blomster i drivhuset.
 • Dokumentation nach icf.
 • Pojkfrisyr 2 år.
 • Ibc container 600 liter.
 • Candle light dinner steigenberger frankfurt.
 • Hotell gol.
 • Zoom h1 prisjakt.
 • Pærer til adventsstake.
 • Ta opp realfag til medisin.
 • New netz gmbh zählerstand.
 • Slovenia badeferie.
 • Apotek 1 ahus.
 • Milano speisekarte kaiserslautern.
 • Hvordan skjer persepsjonsprosessen.
 • Frisch gekocht köche.
 • Team name generator league of legends.
 • Pomsky finn.