Home

Helse og oppvekstfag karaktersnitt

Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag. Helse- og oppvekstfaga representerer viktige tradisjonar og verdiar på omsorgsfeltet, som gjeld fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. Opplæringa i felles programfag skal medverke til å dekkje kompetansebehovet i samfunnet innanfor oppvekst-, helse- og sosialtenestene Helse- og oppvekstfag (S) - 1. år Se læreplaner og timetall. Helseservicefag (S) - 2. år Se læreplaner og timetall. Helsesekretær (S) - 3. år Se læreplaner og timetall. Yrkesbetegnelse etter 3 år: Helsesekretær (Yrkeskompetanse) Helse- og oppvekstfag (S) - 1. år Se læreplaner og timetall

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HELSE- OG OPPVEKSTFAG (vgs-1).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 207 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 167 studiesteder. Det er registrert 2 relaterte studier, og det finnes 13 relaterte yrker til utdanningen HELSE- OG OPPVEKSTFAG (vgs-1) Helse- og oppvekstfag Videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring =HO Ny utgave til Fagfornyelsen =HO skaper aktive og fornøyde elever i dag og reflekterte yrkesutøvere i morgen. Tydelig struktur, lettlest språk og klar metodikk øker forståelse og læring; Eksempler. Helse- og oppvekstfaget handler om hvordan du med faglig innsikt, respekt, medfølelse og toleranse kan møte menneskers fysiske, psykiske og sosiale behov. Du lærer å yte god service, og å ta medansvar for arbeidsmiljøet. I arbeidet med faget får du et godt grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg

Elvebakken må si nei til 280 elever

Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren Helse- og oppvekstfag vg1. Liv og helse. Instruksjonsfilmer. Læreverk vg2 og vg3. Vekst Helse- og oppvekstfag (K06) Helsefagarbeideren Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 Helse- og oppvekstfag (LK06) Aktuell faglitteratur. Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene. Leif A. Helgesen, Kari Krüger Grasaas og Marit Sjursen

Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier

Du lærerom helsefremmende arbeid om fysisk og psykisk helse om hvordan kroppen er oppbygd om kommunikasjon og samhandling om barn og unges utvikling om kost Utdanningsprogram for helse og oppvekstfag handler om helsefremmende arbeid, fysisk og psykisk helse, om hvordan kroppen er oppbygd, kommunikasjon og samhandling. Det handler også om barn og unges utvikling, kost, ernæring og hygiene, og om å forebygge livsstilssykdommer og å hindre smitte Snittet til Helse- og sosial fagene er ikke så høye, de fleste kommer inn, evt. satt på venteliste. Da jeg gikk på videregående hadde jeg en i klassen med 2,9 fra ungdomskolen, og er sikkert noen med lavere snitt som også var kommet inn. Men dette er vel og merke en del år siden, og snittene kan fort endre se Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklege. Dette er eit tilbod for deg som treng ekstra tilrettelagt norskopplæring, i tillegg til opplæring i yrkesfaga. Etter fullført og bestått Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklege, kan du søke om inntak til vanlege Helse- og oppvekstfag for Vg2. Vi har to klassar for minoritetsspråklege

Vg1 Helse- og oppvekstfag, studiekompetanse, 3-årig

Dette er utdanningsprogrammet for deg som har interesse for andre mennesker, har innlevelsesevne og kan samarbeide med andre. Utdanningsprogrammet gir grunnleggende kunnskaper og erfaringer innenfor fagområdene kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. Ved å velge Helse- og oppvekstfag kan du få forskjellige jobber innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren Helse- og oppvekstfag gir utdanning til yrker som innebærer hjelp og tjenester til barn, kunder, klienter og pasienter. På helse- og oppvekstfag vil du bidra til å gjøre hverdagen til både yngre og eldre enklere og triveligere. Her vil du få en meningsfylt jobb! Dette utdanningsprogrammet passer for deg som: bryr deg om menneske

Helse- og oppvekstfag - Udi

 1. Trinn Vg2 og Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag (HS). 7 Lier vgs Helse og oppvekstfag Vg1 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 Karakterpoengsum fra grunnskolen 38,3 37,7 41,3 39,4 40,1 Samlet karaktersnitt 3,89 4,03 4,27 4,01 4,30 Totalfravær, prosent 4,5 5,8 3,9 6,7 5,2 Sluttet, antall 1 7 3
 2. Helse- og omsorgsfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker. Du må være flink til å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner, og god til å samhandle både med pasienter og kolleger
 3. Vg1 Helse- og oppvekstfag skal bidra til å danne grunnlaget for en videre utdannelse innen ulike helserelaterte yrker. Å kunne arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, kunne samarbeide og vise empati er viktige egenskaper for å kunne fungere i et helseyrke
 4. Det er i dag stort behov for personer med høyere utdanning innen helse- og sosialfag. Hos oss kan du bli vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier, optiker og radiograf. Masterstudier og videreutdanninger gir deg mulighet til å bli blant annet jordmor, helsesøster, anestesi- og intensivsykepleier
 5. Helse- og oppvekstfag. Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter

HELSE- OG OPPVEKSTFAG (vgs-1) i Oslo - Skoler Studier

 1. I tillegg reduserer fysisk aktivitet risikoen for hjernesykdommer og psykiske plager, og det hjelper deg med å håndtere stress (Hjelle, 2018, s. 6-8). Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene skal du jobbe helsefremmende, og du skal planlegge og gjennomføre aktiviteter som bidrar til god helse og mestring for brukerne
 2. Helse- og oppvekstfag: iPRAKSIS VG1 Dette er Aschehougs nye lærebøker for elever i helse- og oppvekstfag Vg1. Oppgavene er praksisorienterte og målet er at elevene skal anvende fagstoffet i situasjone
 3. Alle elever som skal gå på avdeling for Helse og oppvekstfag møter i Amfiet mandag 17.08 kl 10.00. I amfiet blir klassene lest opp og introdusert for kontaktlærer. Elevene følger klassen sin til klasserommet og fortsetter skoledagen der. SKoledagen er ventet å vare i 3,5 timer

Helse- og oppvekstfag Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Det kan passe for deg som vil bli helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær, hudpleier, fotterapeut eller ortopedtekniker Helse- og oppvekstfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker. Du må være flink til å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner, og god til å samhandle både med pasienter og kolleger. Mye av undervisningen er praksisrettet da det er viktig for at elevene skal tilegne seg relevante ferdigheter

Helse- og oppvekstfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker. Du må være flink til å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner, og god til å samhandle både med pasienter og kolleger Helse- og oppvekstfag Vg1 På Vg1 lærer du om sammenhengen mellom livsstil og helse, hvordan kroppen er bygd opp, hygiene og førstehjelp. Du vil også lære om lover og regler, hvordan man bør oppføre seg i yrkeslivet, og om hvordan vi kommuniserer med hverandre, både med og uten ord Vg1 - Helse- og oppvekstfag: Du starter med helse og oppvekst som er grunnleggende utdanning. Hovedområdene i læreplanen er: Helsefremmende arbeid, yrkesforståelse og yrkesidentitet, kommunikasjon og samhandling. Har du ikke noe relevant praksis må du også ha 210 timer praktisk yrkesfaglig fordypning i tillegg Helse- og oppvekstfag er et yrkesfaglig utdanningsprogram der du blant annet lærer om sammenheng mellom livsstil og helse, kroppens oppbygning og kosthold. Profesjonell yrkesutøvelse, sosial kompetanse og kommunikasjon er også viktige fokusområder. Både på Vg1 og Vg2 er du ute i praksis Helse- og oppvekstfag. Se kompetansemål × Kompetansemål og tema . Nye kompetansemål. Utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til. Tema: Videregående opplæring. Luk

Helse- og omsorgsfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker. Du må være flink til å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner, og god til å samhandle både med pasienter og kolleger. Fra Hudpleie på Helse- og oppvekstfag . Hva lærer du? om menneskets utvikling; om aktivisering av mennesker i ulike aldr Helse- og oppvekstfag. Helse- og omsorgsfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker. Du må være flink til å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner, og god til å samhandle både med pasienter og kolleger. Du lærer. om helsefremmende arbeid Da er helse- og oppvekstfag det riktige utdanningsprogrammet for deg. Videregående trinn 1 helse- og oppvekstfag er et utdanningsområde som danner grunnlag for videregående trinn 2 og 3 innen helse- og oppvekstfag. På videregående trinn 2 tilbyr vi programområdene barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag Helse- og oppvekstfag. Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Det kan passe for deg som vil bli helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær, hudpleier, fotterapeut eller ortopedtekniker

Helse- og oppvekstfag Gyldenda

Du som velger Helse- og oppvekstfag på KKG bør være glad i å jobbe med mennesker i ulike livssituasjoner. Dersom du velger Helse- og oppvekstfag står du sterkt rustet for en spennende jobb innen helse-, sosial- eller oppvekstsektoren. Samfunnet trenger dyktige fagarbeidere med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger Helse- og oppvekstfag er studieretningen for deg som liker å arbeide med mennesker. Du må bry deg om andre og kunne ta hensyn til andre. Du må også ha evnen til å samarbeide med andre. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til. Du som søker Vg1 Helse- og oppvekstfag bør: være omsorgsfull og trives med mennesker rundt deg; være fleksibel og like å jobbe selvstendig; være flink til å kommunisere og samhandle med andre, vise respekt og ta ansva

Vg1 Helse- og oppvekstfag. Vg1 Helse- og oppvekstfag skal bidra til å danne grunnlaget for en videre utdannelse innen ulike helserelaterte yrker. Å kunne arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, kunne samarbeide og vise empati er viktige egenskaper for å kunne fungere i et helseyrke For deg som ønsker å jobbe med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Liker du å være sammen med forskjellig typer mennesker? Synes du det virker meningsfullt å ha en jobb som består i å hjelpe og utvikle mennesker i forskjellige livsfaser? Dersom dette høres interessant ut og du i tillegg er omsorgsfull og omgjengelig kan helse- og oppvekstfag være noe for deg. Vi har. Helse- og oppvekstfag. Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Temaene hygiene, livsstil og helse, kosthold og grunnleggende sykdomsforståelse, samt helse- miljø og sikkerhetsarbeid er også en viktig del av utdanningen. Les mer om vg2 helseservicefag

Video: Helse- og oppvekstfag Vg1 - NDL

Helsefag utdanning

Helse- og oppvekstfagene Cappelen Damm Undervisnin

 1. Helse- og oppvekstfag (studieforberedende) Helse- og oppvekstfag (studieforberedende) Gå direkte til. I denne HO-varianten får elevene tilbud om et 3-årig løp med alle årene på skolen og går ut med generell studiekompetanse. Er helse- og oppvekstfag noe for deg? Du lærer
 2. Helse- og oppvekstfag Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Liker du å gi omsorg og pleie? Elev fra vg2 barn- og ungdomsarbeider viser frem viktige punkter for mat og måltider i barnehagen Per Balch-Barth. Helse- og oppvekstfag
 3. Helse- og oppvekstfag. Er du interessert i mennesker, har innlevelsesevne og kan samarbeide med andre? Ønsker du deg en meningsfylt jobb hvor du må bruke hele deg, med fremtidige arbeidsmuligheter? Da kan Helse- og oppvekstfag være noe for deg! Helse- og oppvekstfag
 4. Les mer om helse- og oppvekstfag på vilbli.no. Hvorfor velge vår videregående skole? Visste du at Malakoff er den eneste videregående skolen i Østfold som tilbyr Ambulansefag på Vg2 og tannhelsesekretær på Vg3? Vi har også et godt utdanningstilbud innen voksenopplæring i helsefagene våre
 5. Helse- og oppvekstfag. Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter
 6. Helse- og oppvekstfag. Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, apotektekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær eller hudpleier? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter

Helse- og oppvekstfag Videregående opplæring - vilbli

 1. Helse- og oppvekstfag med studiespesialisering, er et hybridløp hvor du kan ta helse- og oppvekstfag, rettet mot barn- og ungdom og i tillegg få generell studiekompetanse. Dette går over 3 år. Vg1 Helse- og oppvekstfag. Vg1 er et grunnleggende år for deg som vil jobbe med barn, unge, eldre, funksjonshemmede, psykisk syke og andre som.
 2. Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helseservicefag Vg2. Faget er delvis samlingsbasert med 6 samlinger av 3 dager i løpet av opplæringa. Samlingsted er Stokmarknes, Bodø eller Mosjøen. Det stilles krav om at deltakerne har relevant praktisk ved diverse helseinstitusjoner i utdanningstiden
 3. Helse- og oppvekstfag. Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Liker du å gi omsorg og pleie? Hvem passer studiet for? Helse- og omsorgsfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker
 4. Helse- og oppvekstfag. Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Liker du å gi omsorg og pleie? Anne Fjeldheim. Hvem passer studiet for? Helse- og omsorgsfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker
 5. =HO-serien - Vg1 Helse- og oppvekstfag =HO Yrke Øverom: https://www.gyldendal.no/vgs/HO-serien/2016/HO-Yrke-OEverom =HO Helse Øverom: https://www.gyldendal.no/vgs.
 6. Liv og helse kommer i ny versjon våren 2020. Liv og helse dekker kompetansemålene i helse- og oppvekstfag til fagfornyelsen (LK20). Liv og helse for helse- og oppvekstfag vg1 består av følgende komponenter: • Lærebøker med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bøker) • Liv og helse digitale unibøker • Liv og helse digitale brettbøker • Liv og helse Elevnettsted, gratis • Liv.

Du som velger helse- og oppvekstfag må like å jobbe med mennesker, likedan å bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner, og evne til samhandling for å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner Du spør om det er mulig å ta helse og oppvekst tre ganger på vgs. Når du velger helse og oppvekstfag tar du vg1: helse og oppvekstfag. Deretter velger du deg en linje i vg2. Disse kan du velge mellom: Aktivitør, Ambulansefag, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Fotterapi og ortopediteknikk, Helsearbeiderfag, Helseservicefag, Hudpleie og IKT. Helse- og oppvekstfag. Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Liker du å gi omsorg og pleie? Du lærer. om helsefremmende arbeid; om fysisk og psykisk helse; om hvordan kroppen er oppbygd; om kommunikasjon og samhandling; om barn og unges utvikling; om kost, ernæring og hygiene; Du bør vær Helse- og oppvekstfag passer for deg som vil jobbe med andre mennesker. Utdanningsprogrammet gir kunnskap om kommunikasjon, psykologi, helsearbeid, ernæringslære, flerkulturell forståelse og yrkesetikk

Helse og oppvekstfag- snitt - Karriere, arbeidsliv og

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse . Vi tilbyr et 3-årig løp innen helse- og oppvekstfag som gir generell studiekompetanse. På vg2 har du valget mellom helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider Helse- og oppvekstfag. Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter. Hvorfor velge helse- og oppvekstfag Helse- og oppvekstfag. For deg som har allsidig erfaring eller ønsker å ta en utdanning innen helse- omsorg- eller oppvekstfag. Våre kurs forbereder deg til offentlige eksamener og fagbrev/vitnemål og autorisasjon. 43 kurs. Søk. Fag. Andre utdanningsprogram (2) Bygg- og anleggsteknikk (19 Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag Tlf: 51 92 19 30 / 489 99 449 E-post: HO-fagskole@skole.rogfk.no. Her finner du oss. Studiested Kalhammeren Tjuvholmveien 40 4007 Stavanger. Vis i kart. Studiested Haugesund Salhusveien 68 5506 Haugesund. Vis i kart . Studiested Fagskolen Rogaland Helse- og oppvekstfag Tanke Svilandsgt. 7 Helse- og oppvekstfag. Vil du jobbe med mennesker - barn, eldre, friske og syke? Felles for de som ønsker å utdanne seg innenfor Helse- og oppvekstfag er at de er interessert i mennesker. Vi kan tilby et inkluderende skolemiljø som har fokus på læring og trivsel for alle

Helse- og oppvekstfag - Fyllingsdalen vg

Oppvekstfag Barns oppvekst har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra myndighetenes side de senere årene. Full barnehagedekning, flere yngre barnehagebarn, endrede familiemønstre og ulik kulturbakgrunn har skapt behov for økt kompetanse blant barne- og ungdomsarbeidere Å ta en utdanning på helse og oppvekstfag på Gand vgs. handler om å like å bruke tid sammen med andre mennesker, være sosial, og å tenke at man vil bidra til det beste for både store og små. Det betyr at du får vist dine ferdigheter både muntlig, skriftlig og i tett samarbeid med andre

Helse- og oppvekstfag - Åssiden videregående skol

Helse- og oppvekstfag, vg1. Smart Bok er en digital versjon av læreboka. Den gir deg blant annet muligheten til å ta notater og markeringer, lage bokmerker, søke etter innhold, se bilder. Man har også mulighet til å få all tekst lest opp, enten via innlest tale/tekst eller ved syntetisk tale (tekst til tale) VG1 Helse- og oppvekstfag; Over ser du lenker hvor du kan gå inn og lese mer om de enkelte årene på Helse-og oppvekstfag. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : RING OSS: Servicetorget. Telefon 38 15 24 00. Åpningstider Mandag - Fredag kl. 08.00 - 15.30. SKRIV TIL.

Les mer om helse- og oppvekstfag på vilbli.no. Hvorfor velge Ål vidaregåande skole? Ål vidaregåande skole er en kombinert skole med ca 250 elever fordelt på 18 klasser. På skolen er det moderne verksteder for elektrofag, teknikk og industriell produksjon, lette kjøretøy og bygg- og anleggsteknikk Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg1 helse- og oppvekstfag etter fagfornyelsen. Serien består av tre lærebøker som følger programfagene: Yrkesliv Kommunikasjon Helse. En tverrfaglig nettressurs til lærer og elev finnes på fagbokforlaget.no. I Puls Helse møter elevene et ryddig og oversiktlig verk som er enkelt å bruke Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fullført utdanning som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, Barne- og ungdomsarbeider eller aktivitør. For å arbeide innenfor helseforetakene vil det stilles krav om autorisasjon som helsepersonell

Kjøp 'Puls nettressurs elev, Vg1 helse- og oppvekstfag' av Camilla Hasle Myhrvold fra Fagbokforlaget Helse- og oppvekstfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker. Du må være flink til å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner, og god til å samhandle både med brukere og kolleger Helse- og oppvekstfag vg1. Helse og oppvekstfag - en bransje med stort behov for deg i framtiden. Helse- og oppvekstfagene representerer viktige tradisjoner og verdier innenfor omsorgsfeltet, som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. Opplæringen skal være med å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor oppvekst-, helse. Helse- og oppvekstfag. Liker du å jobbe med mennesker? Velg denne utdanningen hvis du har lyst til å jobbe som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, hudpleier, fotterapeut, ambulansearbeider, tannhelsesekretær, apotektekniker eller andre yrker hvor du hjelper andre til bedre helse eller oppvekst Helse- og oppvekstfag. Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Liker du å gi omsorg og pleie? Hos oss kan du skaffe deg en utdanning som det er stort behov for, også internasjonalt

Helse- og oppvekstfag - Årstad vgs - Hordalan

Helse- og oppvekstfag VG1 med helsenorsk. Kursinformasjon. Utdanning innen helse (Helse- og oppvekst VG1) med ekstra norskspråklig støtte. Ved å ta Helse- og oppvekst VG1 over ett år får du tid til å lære det som er grunnleggende for alle våre tilbud innen helse Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse Studiet passer for deg som ønsker et treårig opplæringstilbud som gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du lærer å jobbe med mennesker. Dette er en treårig utdanning som gir generell studiekompetanse med alle programfag fra Vg1 helse- og oppvekstfag, i tillegg til Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag eller Vg2 helsearbeiderfag Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HELSE- OG OPPVEKSTFAG (vgs-1).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 208 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 168 studiesteder. Det er registrert 2 relaterte studier, og det finnes 13 relaterte yrker til utdanningen HELSE- OG OPPVEKSTFAG (vgs-1) Helse- og oppvekstfag. Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Liker du å gi omsorg og pleie? Hvem passer studiet for? Helse- og omsorgsfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker Helse- og oppvekstfag Helse- og oppvekstfag. Ønsker du å jobbe med Helse- og omsorgsfag passer for deg som er omsorgsfull overfor andre mennesker. Du må være flink til å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner, og god til å samhandle både med pasienter og kolleger. Hva lærer du

VGS Sortland - Helse- og oppvekstfag. Skolen tilbyr Vg1 Helse- og oppvekstfag på skolested Øksnes. Hvorfor helse- og oppvekstfag? Dersom du har lyst til å arbeide i helse- og oppvekstsektoren - i barnehage, på tannlegekontor eller apotek, som hudpleier eller i hjemmebaserte tjenester, er dette studieretninga for deg Her finner du en beskrivelse av tilbudene innen studieretningen for helse- og oppvekstfag ved skolen. Velger du programområdet for helse- og oppvekstfag, er du interessert i og kan ta hensyn til, andre mennesker. Du har lett for å få kontakt med folk i alle aldre, og kan samarbeide. Ved Dahlske vgs. tilbyr vi Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeiderfage

Helse- og oppvekstfag - Bleiker videregående skol

 • Noahs dyrebare øy norsk.
 • Islamske stater i verden.
 • Medidas de beyonce cintura.
 • T 34 85.
 • Beats earbuds.
 • Bvb transfer news.
 • Master lund.
 • Red epic dragon.
 • Ving sunny beach.
 • Tanzschule häuslingen.
 • Kart over åsane bydel.
 • Tanzschule engstingen.
 • Reisemål algarve.
 • Begravelsesbyrå vennesla.
 • Stranger things steve and.
 • Snøhvit dverger.
 • Mellommenneskelige konflikter.
 • Joe and the juice black cup.
 • Vietnamesisk grammatikk.
 • Live wallpaper iphone.
 • Fagressurser uio medisin.
 • Großer turmbau zu babel.
 • Bysykkel kjøp.
 • Utviklingshemmede.
 • Istid 5 rollebesetning.
 • Christopher street day berlin.
 • Hva er en saga.
 • Lønnsforskjeller i norge ssb.
 • Logo kryssord.
 • Appendix word.
 • Kjønnsvorter blør.
 • Burger grillen gasgrill temperatur.
 • Aktivitetskalender drammen.
 • Strandhotel seerose suite.
 • Nick vujicic life without limits inspiration for a ridiculously good life.
 • Citybike casino test.
 • Campingplasser sørlandet.
 • Nitrogen flytende.
 • Calabria.
 • Dreamline soul.
 • Leader of scientology church.