Home

Spesialister i allmennmedisin

Spesialiseringsreglene for allmennmedisin Helsedirektoratet er riktig instans for spørsmål vedrørende spesialistforskriften. Helsedirektoratet har gitt anbefalinger knyttet til spesialiseringskrav i allmennmedisin: Individuell veiledning: er forskriftsfestet til i gjennomsnitt å utgjøre minimum 3 timer per måned i 10,5 av årets måneder Finn allmennmedisin-spesialister i Norge (13 treff). Se kontaktinfo, telefon, åpningstider og les anmeldelser. Gjør et smart valg av klinikk

Informasjon om ny spesialistutdanning i allmennmedisin

Spesialister i allmennmedisin hever spesialisttakst. Når du er blitt spesialist i allmennmedisin, beholder du denne tittelen resten av yrkeslivet, men for å beholde retten til å kreve spesialisttakst , må du gjennomføre resertifisering hvert 5.år Spesialistutdanning i allmennmedisin. Fra 1. mars 2019 gjelder nye regler for legers spesialistutdanning med krav til oppnådd kompetanse. Kommunene er gitt nye oppgaver med å planlegge og å legge til rette for utdanningen av allmennleger

Spesialister I Allmennmedisin - gynekolog, sykdom, gynekologer, gynekologi, legetjenester, laser, allergi, graviditetskontroll, øyelege, allergitest, doktor, lege. Spesialistutdanning for leger Ny spesialistforskrift er iverksatt i sin helhet for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet

Spesialister i allmennmedisin Sammenlign 13 leger

En spesialist i allmennmedisin er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet allmennmedisin. Som allmennlege jobber du både med forebyggende og behandlende medisin og du må derfor ha bred og generell kunnskap om alle de vanligste sykdommene og helseplagene som rammer befolkningen Allmennmedisin er en medisinsk spesialitet som omfatter den generelle, forebyggende og behandlende medisin i kommunehelsetjenesten (primærhelsetjenesten). Allmennmedisin omfatter prinsipielt ikke privatpraktiserende spesialister. I Norge er hovedarbeidsområdet for spesialister i allmennmedisin innenfor fastlegeordningen i kommunene. De fleste fastlegene er enten godkjente spesialister i. har godkjenning som allmennlege etter § 8 i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon eller som spesialist i allmennmedisin eller allmennpraktiserende lege etter § 10 i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner.

Spesialist i allmennmedisin og spesialist i nevralterapi. Dr. Ballke er spesialist i allmennmedisin og har norsk, tysk og spansk autoriasjon. Han har i tillegg spesialutdannelse innenfor smertebehandling (nevralterapi Tyskland). Hovedmedisinutdanning tok han i Greifswald og Rostock med lange studieopphold i Sørafrika, Australia og England. Dr Turnusfysioterapeuter kan få godkjent inntil 8 ukers fravær på grunn av covid-1

Fastlegen - Spesialist i allmennmedisin - en kort veilednin

Spesialistutdanning i allmennmedisin - K

 1. I Norge er spesialiteten i allmennmedisin den eneste hvor en spesialist og en som er under utdanning har samme ansvar og samme rettigheter. Dette har historisk bakgrunn, men i 2006 er det et paradoks at allmennleger som ikke er spesialister har et så stort ansvar uten noen form for formell utdanning og uten at det finnes en spesialist i bakvaktsfunksjon
 2. Spesialist i allmennmedisin. Mener fastleger bør spørre pasientene om samlivsproblemer. Alle artikler er vist. Ingen flere artikler å vise. Meld deg på nyhetsbrev fra Psykologisk.no. Email. Ja takk
 3. Dr. Lars Furuseth Spesialist i allmennmedisin Cand. med. Universitetet i Oslo 2001Autorisert lege 2003Spesialist Allmennmedisin 2010 Tidligere praksis: Lege ved Oslo Legevakt - 1 ½ år Assistentlege ved Ahus, Indremedisinsk og nevrologisk avdeling - 2 år Fastlegevikar i Oslo og på Nøtterøy - 2 ½ år Har jobbet som fastlege hos Atlas Medica siden 2009 Dr. Lars Furuseth Les mer

Vi har nå konvertert til nytt datasystem og du kan nå kontakte oss via Helsenorge. Denne offentlige løsningen vil gi deg god oversikt og mulighet for samhandling med helsetjenestene. På www.helsenorge.no finner du mer i informasjon. Bestilling av videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon er fortsatt mulig om du ikke har anledning til å møte på kontoret Antallet spesialister i allmennmedisin i Norge er ca. 40 lavere enn tre år tidligere, og bare Finland har færre spesialister i allmennmedisin per innbygger enn Norge, til tross for at Norge har relativt mange allmennleger per innbygger Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta: - 100% stilling som spesialist i allmennmedisin, eventuelt lege som nesten er ferdig med spesialistutdanningen Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingen er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hammerfest. Klinikk Alta åpner i nybygg høsten 2019 og vil gi en betydelig utvidelse.

Spesialister I Allmennmedisin bedrifter gulesider

Ingrid Keilegavlen Rebnord, lege og spesialist i allmennmedisin. Forsker ved Nklm. Fastlege i Fjell, leder ved Sotra legevakt. Prosjekter. Sverre Rørtveit, lege og spesialist i allmennmedisin. Janecke Thesen, lege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. Spesiallege/forsker ved Nklm Spesialist i allmennmedisin - Selvinaz Tuncer jobber ved Klinikk for Alle - Storo. Les erfaringer og gi din egen vurdering At legene i kommunene er spesialister i allmennmedisin bidrar til å gi innbyggerne legetjenester av god kvalitet. Introduksjonsavtaler er avtaler som gir leger under spesialisering i allmennmedisin rett til trygderefusjon under visse vilkår

spesialist i allmennmedisin. Veiledningen skal foregå individuelt og som gruppeveiledning sammen med andre ALIS. Supervisjon: Innebærer bistand fra mer erfaren lege i tilknytning til konkrete situasjoner i den daglige virksomheten der LIS har behov for råd for å kvalitetssikre behandlingsopplegg og bedre sin praksis på spesialister i allmennmedisin b) helhetlige utdanningsløp på tvers av kommuner, private aktører, andre aktuelle aktører og læringsarenaer i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også på tvers av ulike læringsarenaer i kommunen der det ytes tjenester i medhold av helse- og omsorgstjenestelove

Spesialistutdanning for leger - Helsedirektorate

Spesialist i kognitiv terapi, nevrologi, allmennmedisin - bestill time hos dyktige, hyggelige leger. Vi tilhører fastlegeordningen. Kort ventetid Om oss. Wernergården legesenter er et allmennlegesenter, som startet i april 2007. Vi er tre fastleger som er spesialister eller i spesialisering i allmennmedisin Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin: 212 kroner: 332 kroner: Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 10 kroner : Egenandel for sesonginfluensavaksinering (gjelder kun pasientar i risikogruppene) 50 kroner : Sykebesøk fra allmennlege/legevakt: 223 kroner: 357 krone Det er nå ledig stilling som kommunelege- spesialist i allmennmedisin ID 860. Dersom søker ikke er spesialist i allmennmedisin vil vedkommende få avtale om supervisjon og veiledning, samt tilbud om deltagelse i gruppeveiledning. Det utarbeides utdanningsplan frem til spesialistgodkjenning Utdanningsplan - spesialistutdanning i allmennmedisin versjon 22.07.19 1 Innhold (LIS3) skal være spesialist i faget. For leger i spesialisering skal veiledning i gjennomsnitt være på minst tre timer per måned i 10,5 av årets måneder, dvs minst 31.5 timer i løpet av et år,.

Rett til tilleggstakster for spesialister i allmennmedisin etter forskriften, inkludert vilkårene i første ledd, gjelder også for leger som har godkjenning som spesialist i allmennmedisin eller allmennpraktiserende lege etter forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits § 10 Spesialist i allmennmedisin . Dr. Elisabeth H. Rud Spesialist i allmennmedisin og ortopedisk kirurgi . Dr. Norbo Tenzin Spesialist i allmennmedisin . Laila Becsan Helsesekretær . Camilla Becsan Helsesekretær . Noushin Ghorbani Helsesekretæ Spesialist i allmennmedisin. Rolf Arne har arbeidet som lege siden 1982. Kari Skagseth. Spesialist i allmennmedisin. Kari har arbeidet som lege siden 1999. Gå til toppen av siden. Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening Administrer tilgang.

Spesialist i allmennmedisin. Medlem av: Den norske legeforening . Fastlege Tonje Haugen. Spesialist i allmennmedisin. Medlem av: Den norske legeforening . Fastlege Jeanett Yun Mo. Spesialist i allmennmedisin. Medlem av: Den norske legeforening . Fastlege Stig Gundersen (Permisjon 20 % fom 1.8.20 tom 12.9.20 og deretter 100 % tom 24.06.21. Spesialist i allmennmedisin Wear-Hansen har fri fredager i partallsuker og mandager i oddetallsuker. Pia Øvregård Under spesialisering i allmennmedisin Øvregård jobber på Røyken helsestasjon tirsdager. Spikkestadlegene. Tlf: 31282800 Ø-hjelp: 31285584. Spikkestadveien 12 ..lege er spesialist innen øre, nese og hals. Vi har 9 ansatte som er opptatte av å hjelpe våre pasienter på be..

Allmennlege utdanning

Det er et vilkår at godkjenningen som spesialist i allmennmedisin er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. 070 2020-11-10 58.0 0.0 58.0 0 0 Alle unntatt|071a|078b|085a|085b|085c|085d|087a|V1|L180|L90|L60|L45|L41|L40|L36d|L36|L35ad|L35a|L34|L25|L15|L10|L9|L8|L4|L1|H1 0 Enkel. Spesialist i allmennmedisin. BERNT CHRISTIAN HELLERUD. Fastlege Spesialist i allmennmedisin PhD. GUDMUND NODDELAND MYHREN. Allmennlege i spesialisering Godkjent sjømanns- og petroleumslege. NINA BROCHMANN. Lege i spesialisering 1 (turnuslege). Spesialistforskriften regulerer i dag legenes spesialistutdanning i de 43 spesialitetene som primært gjennomføres ved sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til regulering også av spesialistutdanningen i de øvrige tre spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Spesialist i allmennmedisin. Sky er opptatt av forebyggende medisin og legger vekt på livsstilsendring for sine pasienter. Han har i sin praksis fokusert mye på mannens helse, spesielt ereksjonssvikt, barnløshet, overvekt og forebygging av diabetes og hjerte- og karsykdommer Spesialist i allmennmedisin. Bestill time / gi beskjed. Du kan bestille time eller sende oss beskjeder her. Best Helse med leger, spesialister og behandlere forsøker å unngå personlig oppmøte der dette ikke er nødvendig. Vi har derfor konsultasjoner på.

Nye spesialister | Tidsskrift for Den norske legeforening

For å bli spesialist i allmennmedisin begynte jeg å jobbe på sykehus innenfor psykisk helsevern, der jeg først jobbet på BUP (= barne- og ungdomspsykiatri) og deretter på DPS (= voksenpsykiatri). I 2017 ble jeg spesialist i allmennmedisin. I september 2016 åpnet jeg ved siden av en 100 % stilling på DPS min bedrift Legelinjen AS Er du ikke spesialist i allmennmedisin eller kommer inn under unntaks-/overgangsbestemmelsene? Legg ved denne bekreftelsen fra kommunen om at du holder på med spesialisering i allmennmedisin: Bekreftelse lege i spesialisering i allmennmedisin (05-04.30), bokmål (PDF

allmennmedisin - Store medisinske leksiko

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale

 1. Individuell del av utdanningsplan for spesialist i allmennmedisin versjon 22.07.19 5 052-053 056-064 066-070 072- 074- 076-081 084- Supervisjon foregår ved (Tilstedeværelse) Telefon . Deler av læringsmålene forutsetter fullført og godkjente obligatoriske kurs og veiledningsgruppe
 2. BERGEN: Spesialist i allmennmedisin til ALIS-kontor, regionkontor Vest Bergen kommune: Helsedirektoratet oppretter 5 regionale ALIS kontor i 2020. Kontoret i region vest er tildelt Bergen kommune. ALIS kontoret er lagt til Etat for helsetjenester, som vil etablere dette høsten 2020. ALIS kontorene har i følge mandatet fra Helsedirektoratet som overordnet mål å bistå.
 3. Kirsten Hjelle, spesialist i Allmennmedisin fra Vinderen, 103811704S0 - Kirsten Hjelle, spesialist i Allmennmedisin
 4. Spesialist i allmennmedisin. Dr. Jan Tjugum. Spesialist i allmennmedisin. Please reload.

Spesialist i allmennmedisin - Dr

Kontakt oss. Vi har et bredt tilbud her på Tønsberg Medisinske Senter. For å finne kontaktinformasjon og åpningstider til din behandler vennligst bruk behandlermenyen øverst på siden, kategoriknappene på forsiden eller søkefunksjonen Det er et vilkår at godkjenningen som spesialist i allmennmedisin er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten kan ikke kreves dersom møtet avlyses eller dekkes av NAVs L-takster Leger. Inger Marie Røn, spesialist i allmennmedisin. Torkil Rabbum, spesialist i allmennmedisin. Navdeep Saggar, lege under spesialisering i allmennmedisin

Anh Kim Tran Fastlege. Magnus Fritsvold Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Peter Erik Petersen Fastlege. Sjur Bakken Fastlege. Spesialist i allmennmedisin. Deleliste med Hanna Øien til juli 2020. Hanna Øien Fastlege. Deleliste med Sjur Bakken til juli 2020, overtar etter dette hele pasientlisten. Mudassar Siddique Fastlege. Spesialist i allmennmedisin Stabekk Legesenter er en fastlegepraksis med 3 spesialister i allmennmedisin og 1 allmennlege i spesialisering i allmennmedisin. Vi har 3 erfarne legesekretærer. Tjenestene omfatter allmennlegetjenester med blant annet medisinsk utredning, småkirurgi, skadebehandling, prevensjonsveiledning, svangerskaontroll, gynekologiske undersøkelser, helserådgivning, samtaler og vaksinasjoner 100 % fastlønnet stilling som spesialist i allmennmedisin evt. en utdanningstilling (ALIS) dersom det ikke lykkes kommunen i å rekruttere en spesialist. Beskrivelse Harstad kommune har etablert et nytt legesenter i Heggen. Det nye legesenteret holder til i underetasjen til Helsehuset, Heggen alle 13 Fastlege, spesialist i allmennmedisin. Holder på med spesialisering i allmennmedisin. Studerte ved NTNU i Trondheim og ble uteksaminert i 2011. Har erfaring med indremedisin og legevaktsarbeid. Har praksisdager på mandager, tirsdager, onsdager og fredager. Øystein Theodor Ødegaard-Olsen Fastlege, under spesialisering i allmennmedisin Fastlege, Spesialist i allmennmedisin. Tilstede Tirsdag og Fredag. Julia Barbra Bergmann. Vikarlege for Lise Zimowski Johansen. Tilstede Mandag og Torsdag. Unni Ringberg. Fastlege, ph.d. PERMISJON PÅ UBESTEMT TID - Vikarlege Seija Maria Pedersen. Seija Maria Pedersen

Autorisasjon og spesialistutdanning - Helsedirektorate

 1. Disse finner du på kontoret Anne Gro Vagle Spesialist i allmennmedisin Bente Vendsbo Bjørnstad Spesialist i allmennmedisin Rubab Shah Spesialist i allmennmedisin Fredrik S
 2. Lege Morten Wangestad - Spesialist i allmennmedisin www.wangestad.com VI VET at det er omfattende forskning som viser at det er frukt og grønnsaker som forebygger, beskytter og gir god helse. Fra forskningen vet vi blant annet: Hjerte /kar: Forskningsresultater er entydige - vi kan redusere muligheten for hjerte / karsykdommer med over 50%
 3. Sissel Bergaust Spesialist i allmennmedisin, pediatri og samfunnsmedisin Volvat Hamar Bach-Que Lam Bredesen Gynekolog Volvat Fredrikstad, Volvat Moss Jan C Brøgger Allmennlege, petroleumslege, spesialist i klinisk nevrofysiologi. Volvat Laguneparken Christian Coucheron.

Allmennmedisin - Wikipedi

spesialist i allmennmedisin. Veiledningen skal foregå individuelt og som gruppeveiledning sammen med andre ALIS. Supervisjon: Innebærer bistand fra mer erfaren lege i tilknytning til konkrete situasjoner i den daglige virksomheten der LIS har behov for råd for å kvalitetssikre behandlingsopplegg og bedre sin praksis Spesialist er i helsetjenesten en person som etter fullført grunnutdannelse innen et fagfelt har gjennomgått teoretisk og praktisk videreutdannelse i en nærmere angitt del av faget. Det er i dag mulig for de fleste typer helsepersonell med høyskole eller universitetsutdannelse å ta videreutdannelse for å bli spesialist i en del av fagfeltet sitt

allmennmedisin, kan fånødvendig praktisk tjeneste i spesialisthelsetjenesten. (Avtale med helseforetak, foreslått 6 mnd) •«Det er ikke fastsatt en bestemt tjenestetid i spesialisthelsetjenesten ved spesialisering i allmennmedisin. Tjenestetiden måsom et minimum ståi e Og hva skiller dem som er spesialister i allmennmedisin fra dem som bare er vanlige allmennleger? Definisjonen av spesialist er vel at man har fordypet seg sepsielt på ett område? Og uansett er vel oppgavene til en allmennlege stort sett rutineoppgaver, samt å henvise videre til spesialister innen de respektive fagområder dersom han/hun finner noe som ikke er i orden Allmennmedisin - innbundet, Norsk, 2013. 1060,- Uni Helse, spesialist i allmennmedisin, fastlege og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Redaksjonskomiteen har bestått av følgende personer: Mette Brekke, Per Hjortdahl, Knut Arne Holtedahl, Hogne Sandvik og Tone Smith-Sivertsen

Halsbetennelse | HelseSmart

Har lyst å bli lege, men lurer på hvordan man blir spesialist. For eksempel innen barnemedisin eller immunologi. Kan spesialiseringen tas i Norge og hvor lang tid tar den utenom de seks årene på medisin Jarl Inge Melberg. For tiden sykemeldt. Vikar frem til vår 2021 er Oda Mogstad. Jarl Inge Melnberg er spesialist i allmennmedisin. Tidligere arbeidet på indremedisinsk avdeling ved Gravdal sykehus i Lofoten, ved sykehuset Innlandet på Lillehammer og ved Akershus universitetssykehus Spesialist i allmennmedisin På Lønnås legesenter mandag, onsdag og torsdag. Ove Gjefsen Spesialist i allmennmedisin På Lønnås legesenter mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Haakon Tangen-Erikstad Spesialist i allmennmedisin På Lønnås legesenter mandag, onsdag, torsdag og fredag. Trond Langerød Spesialist i allmennmedisin Han er utdannet fra Københavns universitet og er spesialist i allmennmedisin. Han har tidligere arbeidet som medisinsk ansvarlig overlege og bygget opp helsehuset i Askim. Arbeidet på akuttmottak, ortopeden og Allmenn medisinsk avdeling Fredrikstad sykehus samt fastlege i mange år. Johan har undervist og veiledet leger i allmennmedisin

Egenandeler er betaling som inngår i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Du kan også lese mer om frikort på denne siden: Frikort for helsetjenester. I mange tilfeller må du ut med en egenbetaling i møtet med offentlige behandler og tjenesteytere som ikke teller med i opptjeningen til frikort Dr. Pierre Lund Spesialist i allmennmedisin . Dr. Elisabeth H. Rud Spesialist i allmennmedisin og ortopedisk kirurgi . Dr. Norbo Tenzin Spesialist i allmennmedisin Spesialist i allmennmedisin. Lars Bjørneboe er vikar på torsdager og fredager. Madzida Maksumic Fastlege. Vegard Jørandli er vikar t.o.m. mai 2021. Lars Bjørneboe Vikar. Vikar for Wangensteen og McManus. Vegard Jørandli Vikar. Vikar for Maksumic. Back to top. ADRESSE: Bogstadveien 72, 0366. Godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering 2013. Nå overlege ved fysikalsk medisinsk poliklinikk, Sykehuset i Telemark. Medlem i NIMF (Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet). Autorisert idrettslege NIMF. Lege for STAG (Stavern Agnes idrettsforening). Tar oppdrag for det norske rugbylandslaget Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Kirsten Hjelle, Spesialist i Allmennmedisin, 999039618. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer

Spesialist I Allmennmedisin jobber - oktober 2020 Indeed

Spesialist i allmennmedisin. Veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin. Sensor ved medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Dr. Ofstad har permisjon i ett år fra 12. oktober 2020. Tone C. Giercksky Cand. med. Universitetet i Oslo 1994. Spesialist i allmennmedisin. Veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin Spesialist i Allmennmedisin . Magne Økland. Spesialist i Allmennmedisin . Tore Hjortland. Spesialist i Allmennmedisin . Camilla Sandvik Andersen. Lege. 4 helsesekretærer jobber hos oss. Kontakt. Legesenteret Mariero Langflåtveien 38 4017 Stavanger Ivar Morten Jørum. Lege. Spesialist i allmennmedisin; Cand.med 1992 ved NTNU. Aut.lege 1994; Universitetslektor 2 ved NTNU 95 - 03; Sykehjemslege ved Nypantunet sykehje Spesialist i allmennmedisin, autorisert idrettslege NIMF, veilederutdannelse fra Legeforeningen. Erfaring: fastlege, overlege ved Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI), PhD/forsker på hjertescreening og hjertestans i norsk idrett ved Senter for idrettsskadeforskning/NIH, redaktør Norsk idrettsmedisin og British Journal of Sports Medicine, styremedlem NIMF, president SFMSS

Allmennmedisin - en annenrangs spesialitet? - Blogg

utdanningen av spesialister. Dette innebærer blant annet å bidra til a) at spesialistutdanningen gjennomføres i åpen uselektert allmennpraksis og kommunale stillinger der det ytes tjenester i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven, slik at det blir nødvendig tilgang på spesialister i allmennmedisin Svein Håvard. Spesialist i allmennmedisin. Bernt-Inge. Spesialist i allmennmedisin . Karoline . Autorisert helsesekretæ Spesialist i allmennmedisin Universitetslektor UiO : Niels Jahren Spesialist i allmennmedisin E-post : Johanne Vikin Fastlege : Nabila Anwar Fastlege : Felix Koppel Fastlege : Anne Lene Steinstad Bergum Autorisert helsesekretær. Rita Lauritzen Annexstad Autorisert helsesekretær Spesialist i Allmennmedisin. Kontorleder. Sykehjemslege tirsdager. Vera Albrigtsen Spesialist i Allmennmedisin. Ole-Kristian Sem Spesialist i Allmennmedisin. Hanne Fremstad Allmennlege. Har for tiden vikar grunnet spesialiseringsår i sykehus. Janne Svinndal Lundbom Allmennlege. VIKARLEGER. Thea Viktoria Lid Heltidsvikar for Hanne Fremstad til.

Allmennmedisin - Helsebiblioteket

Ina Michele Søvik Veim. Lege. Er i permisjon fra 01.06.20 - 31.05.21 i forbindelse med utdannelse til spesialist i allmennmedisin. Nil Alaz Unal. Leg allmennmedisin med beskrivelse av læringsarenaer og hvordan læringsmålene kan oppnås. Læringsarenaer kan være i egen kommune eller annen virksomhet innen primær- eller spesialisthelsetjenesten. o Kommunene skal sørge for at LIS3 får individuell utdanningsplan og individuell veileder. Veileder skal være spesialist i allmennmedisin Ansatte Olav Ervik LegeTilstede man-tirs-ons-fredSpesialist i allmennmedisin Regin Hjertholm LegeTilstede man-ons-torsSpesialist i allmennmedisin Sturla Gjesdal LegeTilstede tirsdagSpesialist i allmennmedisin Professor Universitetet i Bergen Siri Øyen LegeTilstede man-ons-tors Damir Penava LegeTilstede man-tirs-tors-fre Pernilla Simolin LegevikarVikar for Sturla Gjesdal torsdag og fredag. Spesialist i allmennmedisin. Rune Aasbø Lystad. Spesialist i allmennmedisin, i permisjon fra 01.03-15.06.20. Natalia Gundersen. Allmennlege i spesialisering. Ulrik Olsen. Vikar for Rune Aasbø Lystad. Gå til toppen av siden Hun er spesialist i allmennmedisin, jobber ved legesenteret faste dager på mandag, onsdag, torsdag og fredag. Lege - Spesialist i allmennmedisin. Gunnhild Stephansen. Gunnhild Stephansen har vært på Søm legesenter siden 2010

Spesialist i allmennmedisin - Stavanger, Rogaland - Vedad

Medisinsk akupunktør og spesialist i allmennmedisin. Akupunkturbehandling av smerter og sykdommer. Akupunkturbehandling, medisinsk akupunktør i Kristiansand. Akupunktur har god effekt ved behandling av smerter i nakke, skuldre, rygg, arm, hofter, kne Her har jeg samlet viktig informasjon om hvordan man blir spesialist i allmennmedisin. Disse dokumentene må brukes for å utarbeide en læreplan for den enkelte ALIS. Regelverket i korte trekk: 1. Allmennmedisinsk tjeneste; 4 år i allmennpraksis og 40 legevakter 2 Ansatte. Bli bedre kjent med de ansatte ved Tillertorget Legesenter. Her kan du også gi tilbakemelding til din fastlege og besvare spørreskjema om legekontoret Legene Jostein Skuthe Allmennlege Gunn Marit Daaland Spesialist i allmennmedisin Inger Johanne Christiansen Spesialist i allmennmedisin Rasmus Overgaard Ladefoged Spesialist i allmennmedisin Camilla Berg-Utby Spesialist i allmennmedisin Sjømannslege Petroleumslege Lasse Hodne Turnuslege Selvbetjening Helsesekretæren Spesialist i allmennmedisin. Tilstede tirs-, ons-, tors- og fredag. Arnfinn Osdal Spesialist i allmennmedisin. Tilstede man-, ons-, tors, og fredag. Ragnhild Honningsvåg Medisinsk sekretær / vikar. Kathrine Erstad Helsesekretær. Lene Myklebust Helsesekretær.

ANNE LEEGAARD-VERHOEVEN. Fastlege, spesialist i allmennmedisin. FREDRIK FLITTIE ONSTAD. Fastlege, spesialist i allmennmedisin. HELENE ONSRUD SKAAR. Fastleg Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Kirsten Hjelle, Spesialist I Allmennmedisin 99903961

HudsykdommerSenebetennelse skulder | HelseSmart

Spesialist i allmennmedisin Utdannet lege ved universitetet i Tromsø i 1984. Jobbet ved Kvaløysletta legekontor siden 1991. Har tatt doktorgrad i KOLS og røyking ved Insitutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Utekontor på Vengsøya. Tilbyr E-konsultasjon. Chun-Lan Zhang Spesialist i allmennmedisin Spesialist i allmennmedisin. Tilstede man-, ons-, tors- og fredag. Stian Ellingsen Lobben Fastlege Spesialist i idretts- og allmennmedisin. Tilstede tir-, ons-, tors- og fredag. May Elisabet Bennetzen Fastlege. Tilstede tirs-, ons- tors- og fredag. Thomas Østvold.

Kløe i underlivet | HelseSmartDrensbehandling hos Nordfalk ØNH

Adam Pietrzykowski , Spesialist i allmennmedisin Casper Holmberg, Spesialist i allmennmedisin Manika Manoharan, Spesialist i allmennmedisin Martine Sletteberg, Allmennlege Ola Stamnes, Spesialist i allmennmedisin, barnelege Toril Brox Kjeldby, Spesialist i allmennmedisin Ubbat Ocak, Spesialist i allmennmedisin Hege Høivik, Spesialist i allmennmedisin Er ikke til stede på fredager. Kåre Reiten, Spesialist i allmennmedisin Er ikke til stede på fredager. Tine Robberstad, Allmennlege Er ikke til stede på onsdager grunnet jobb for Stavanger Kommune. Sekretærene. Merethe Haraldseid - Legesekretær. Mariann Pedersen - Helsesekretær. Amalie Skorge. Spesialist i allmennmedisin. Drop-in man, ons, tors og fredag klokken 8.30. Vikar: Kristine Gundersen. Utdannet ved Universitetet i Bergen 1984. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Jeg har arbeidet ved legesenteret siden 1988. Onsdager arbeider jeg som overlege i Stavanger kommune. Trenger du hjelp den dagen , treffer du en av de andre fastlegene eller turnuslegen

Thai massasjeForstørret prostata, BPH | HelseSmart

Spesialist i allmennmedisin. Marianne Schriwer. Legevikar for Brinch 20% og Thune 40%. Under spesialisering i allmennmedisin. Gå til toppen av siden. Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening Administrer tilgang Rediger siden. Fastlege og spesialist i allmennmedisin, født 1981. Ferdigutdannet i Polen i 2008. Legeturnus i Trondheim og Midtre Gauldal 2008-2010. Jobbet 1 år som militærlege ved Ørland hovedflystasjon, 3 år ved Skadepoliklinikken St. Olavs hospital og Trondheim kommunale legevakt. Sara Leirfall. Fastlege og spesialist i allmennmedisin, født 1978 Spesialist i Allmennmedisin. HANNE KIRSTI T. ROSNES. Lege i Spesialisering. Medarbeidere. Bjørg Voll. Helsesekretær. Malin Helgeland. Helsesekretær. Silje Harestad. Helsesekretær. Tlf 51 41 44 30 Randabergveien 372, 4070 Randaberg ©2021 Landsbylegen Randaberg AS Du søkte etter Adhesiv kapsulitt og fikk 13 treff. Viser side 1 av 2. Skulder - Stabilitetstest . Kilde: YouTube Varighet: 4:51 min. Muskel og skjelett Prosedyrevideoer for spesialistkandidater Videoer for fastleger, allmennleger, spesialistkandidater og spesialister i allmennmedisin Fastleger Brynhild Stavland (Fastlege og spesialist i allmennmedisin) Tilstede tirsdag, onsdag og torsdag. Kommunale oppg. mandag. Ingrid Keilegavlen Rebnord (Fastlege og spesialist i allmennmedisin) Tilstede mandag, tirsdag og torsdag. Forskningsstilling ved UIB onsdag og fredag. Linda Haugsvær Telle (Fastlege og spesialist i allmennmedisin) Tilstede mandag, tirsdag, delvis torsdag og fredag

 • Skog og hage moelv.
 • Rollenspiel totengericht.
 • Kennedy skutt.
 • Trampoline regler 2015.
 • Cochenillelus.
 • Thing to do in aberdeen.
 • Norges shotokanforbund.
 • Historie på island.
 • Ny vaksine 2017.
 • Jungelboken 1967 norsk tale.
 • Nederlands laveste punkt.
 • Adobe software pack.
 • Bestille forskrifter.
 • Dinosaur sizes.
 • Spyleklokke biltema.
 • Erlabrunn babygalerie 2017.
 • De store oppdagelsesreisene.
 • By på hawaii kryssord.
 • Filodeig lavkarbo.
 • Fangene på fortet erfaringer.
 • Rihanna freund 2017.
 • Leute kennenlernen linz.
 • Comparison of orbital rocket engines.
 • Schwangerschaftsyoga radebeul.
 • Keratoconus glasögon.
 • Støydemping vegg.
 • Iberostar sunny beach resort tripadvisor.
 • Strippeklubb oslo.
 • Refleksjonsnotat interiør.
 • Germanwings crash.
 • Kikkertsikte.
 • Prøveperiode førerkort.
 • Bilpleie oslo vest.
 • Lykkebo jessheim.
 • Kjente skuespillere i norge.
 • Kyrilliske bokstaver.
 • Leopard 2 size.
 • The deep south geography.
 • Gmat ergebnisse wartezeit.
 • Mat10 nhh.
 • Hotell lista.